Miep van Diggelen

Miep is vanaf 1 september 2014 directeur van het WKA. Zij zorgt ervoor dat de medewerkers inhoudelijk goed en innovatief kunnen opereren. Miep kan goed luisteren, mensen motiveren en verschillende oplossingen bedenken, als dat nodig is.

Miep is reeds vanaf 1990 in verschillende functies (lokale politiek en bestuurlijk) actief op het werkterrein volkshuisvesting/wonen/stedelijke vernieuwing en de positie van huurders daarbij.

Miep is Neerlandica, heeft jaren cursussen en trainingen verzorgd, heeft veel ervaring met het omgaan met mensen met een andere culturele achtergrond.

 


Miep van Diggelen
E-mail: mvdiggelen@wka-centrum.nl
Telefoon: 020 551 77 08


foto Miep van Diggelen