Advies Corporatiebeleid

Hoe krijgt u als huurdersorganisatie invloed op het beleid van uw woningcorporatie? WKA kan daar op verschillende manieren bij ondersteunen. • De Transparantietool
 • De transparantietool geeft u als huurdersorganisatie op een eenvoudige manier inzicht in corporatie financiën gekoppeld aan beleidsdoelstellingen
  Met de komst van de Woningwet heeft u meer invloed op het volkshuisvestingbeleid van uw corporatie en gemeente. U beslist mee over huurbeleid, investeringen in renoveren en nieuwbouw. Uw woningcorporatie moet volgens de wet u inzicht geven in financiële mogelijkheden. De transparantietool is daarbij een onmisbaar instrument. Wij organiseren een workshop transparantietool incompany samen met een aantal huurdersorganisaties in de regio. De prijs is afhankelijk van uw wensen en is tussen de € 1.600 en € 2.000. Voor meer info neem contact op met:

  West : Gerdo Groot RoessinkE-mail – 020 551 77 64‬
  Zuid : Olaf BeelenE-mail – 040 232 31 98
  Noord-Oost : Maarten GroenE-mail – 038 425 01 86


 • Beoordelen fusie
 • Als woningcorporaties fuseren, heeft dat niet alleen gevolgen voor de betrokken corporaties. Ook de belangen van huurders en huurdersorganisaties zijn in het geding. Hoe adviseert u de corporatie over de fusie? Betekent een fusie dat ook de betrokken huurdersorganisaties moeten samengaan? Hoe geeft u dat vorm? Op verzoek van huurdersorganisaties legt het WKA de fusieplannen langs de meetlat.
  U kunt de adviseur uit uw regio persoonlijk benaderen voor meer informatie:

  West : Gerdo Groot RoessinkE-mail – 020 551 77 64‬
  Zuid : Olaf BeelenE-mail – 040 232 31 98
  Noord-Oost : Maarten GroenE-mail – 038 425 01 86


 • Samenwerkingsovereenkomst
 • Het is gebruikelijk dat huurdersorganisatie en corporatie een formele samenwerkingsovereenkomst hebben. Hierin staan afspraken over het overleg tussen beide partijen. Als daarin is afgesproken dat uw huurdersorganisatie instemmingsrecht heeft over méér dan servicekostenbeleid geeft dat u een sterkere positie dan u op grond van de Overlegwet al heeft. Het WKA kan uw samenwerkingsovereenkomst beoordelen, en u ondersteunen bij onderhandelingen als de huidige overeenkomst wijziging behoeft.
  U kunt de adviseur uit uw regio persoonlijk benaderen voor meer informatie:

  West : Gerdo Groot RoessinkE-mail – 020 551 77 64‬
  Zuid : Olaf BeelenE-mail – 040 232 31 98
  Noord-Oost : Maarten GroenE-mail – 038 425 01 86


 • Werving Huurderscommissaris
 • Iedere woningcorporatie heeft een Raad van Toezicht of een Raad van Commissarissen. Minimaal 1/3 van het aantal leden in deze raad wordt op voordracht van de huurdersorganisatie benoemd. WKA-adviseurs voeren regelmatig werving- en selectieprocedures uit voor deze ´huurderscommissarissen´. Ook kan het WKA bemiddelen als er problemen ontstaan over een voordracht. Samen met de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties schreef de Woonbond een praktische handreiking voor de invulling van het voordrachtsrecht. U kunt de adviseur uit uw regio persoonlijk benaderen voor meer informatie:

  West : Gerdo Groot RoessinkE-mail – 020 551 77 64‬
  Zuid : Olaf BeelenE-mail – 040 232 31 98
  Noord-Oost : Maarten GroenE-mail – 038 425 01 86