Het nieuwe huurbeleid 2017

“Betaalbaarheid weer centraal stellen? Verzilver uw kansen met de huursombenadering 2017”

Vanaf 1 januari 2017 geldt voor alle woningcorporaties het nieuwe huurbeleid. Binnen de kaders van minister Blok geeft de huursombenadering vrijheid om eigen keuzes te maken die passen bij uw lokale situatie. Binnen de huursom kunt u afspraken maken over een betaalbare huurverhoging voor de huidige huurders en betaalbaar huuraanbod voor woningzoekenden.

Veel huurdersorganisaties willen dat betaalbaarheid weer centraal staat. Het Woonbond Kennis- en Adviescentrum kan u helpen om uw kansen te verzilveren met het huursombeleid 2017.

Samen met uw verhuurder zult u het nieuwe huurbeleid willen vormgeven. De adviseur helpt u te analyseren wat de nieuwe regels voor u betekenen en welke standpunten u kunt innemen. Hij stemt dat af op uw situatie van krimp of van groei. Hij formuleert uw advies en ondersteunt u in het overleg.
U staat sterker als u weet waar de verhuurder nu zijn geld aan uitgeeft en op welke uitgaven hij kan besparen. Dan weet u ook aan welke knoppen hij kan draaien om op een verantwoorde manier tot een betaalbaar huurbeleid te komen. Met de financiële check geven wij u inzicht hoeveel financiële speelruimte uw corporatie heeft.


Aanbod voor Woonbondleden

Exclusief voor lidorganisaties van de Woonbond biedt het WKA een ondersteuningspakket bij de advisering over het huursombeleid 2017.

  • QuickScan over de financiële ruimte van uw verhuurder op basis van de gegevens uit Corporatie in Perspectief en de (meer)jarenbegroting van uw corporatie.
  • Als uw huurdersorganisatie beschikt over de Transparantietool met de gegevens van uw corporatie dan vindt de quickscan plaats op basis van deze tool.
  • Opstellen van een concept advies op basis van de adviesaanvraag en de doelstelling of missie van uw verhuurder. Het concept advies gaat in op de hoofdlijnen van het voorstel.
  • Bespreken van het conceptadvies tot advies.
  • Bijstellen van het conceptadvies.
  • Ondersteuning in het gesprek met uw corporatie van het concept advies.
  • Zo nodig bijstellen van het advies.
  • Maken van een persbericht.

All-in actieprijs: € 2.450 voor lidorganisaties

 


U kunt de adviseur uit uw regio persoonlijk benaderen voor meer informatie:

West Frans de Munk
Zuid Joos Hamer
Noordoost Maarten Groen

Foto Woonlasten