Prestatieafspraken

Met ingang van nieuwe Woningwet (1 juli 2015) zijn de prestatieafspraken in een nieuwe jas gestoken: ze worden gemaakt door de gemeente, de corporaties en de huurdersorganisaties. Per gemeente worden de afspraken gemaakt over beschikbaarheid (nieuwbouw o.a.), betaalbaarheid en duurzaamheid. Maar ook over zaken als leefbaarheid, zorg en bijzondere doelgroepen.

Nieuw is dat de huurdersorganisaties een volwaardige gesprekspartner zijn. Dat betekent dat zij meepraten én meebeslissen over de grote volkshuisvestelijke onderwerpen in de gemeente.

De corporaties trekken het proces. De afspraken worden gemaakt voor vijf jaar, maar ieder jaar worden de afspraken voor de komende twee jaar aangescherpt en nog concreter gemaakt.

Het is lastig, maar wel dé gelegenheid om als huurdersorganisatie concrete resultaten te boeken over de grote onderwerpen. Een gouden kans dus.

Tegelijkertijd: zonder deskundige ondersteuning bij én de inhoud én het (strategische) proces is het nauwelijks te doen.

Het WKA helpt u graag hierbij.


Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met een WKA-adviseur in uw regio
Noordoost: Maarten Groen (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland)
Zuid: Joos Hamer (Noord-Brabant, Limburg, Zeeland)
West: Frans de Munk (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland)

 


Foto Prestatieafspraken