Scheiding Daeb en niet-Daeb

 
Heeft u te maken met de scheiding Daeb en niet-Daeb?
Vraagt u zich af: zijn er genoeg sociale huurwoningen in de Daeb?

Alle woningcorporaties moeten hun organisatie splitsen. De sociale huurwoningen in het ene en de vrije sectorwoningen in het andere deel. Het plan voor scheiding moet de corporatie voorleggen aan de gemeente en de huurdersorganisatie. Beiden kunnen een zienswijze uitbrengen. Half december moet de corporatie het voorstel indienen bij de minister.

Deze splitsing is eenmalig en voor huurders van groot belang. Zijn er genoeg sociale huurwoningen voor nu en de komende 10 jaar?  Later woningen overhevelen kan, maar kost veel geld. Voor dat overhevelen moet namelijk de marktwaarde worden betaald.

Het WKA heeft een werkwijze ontwikkeld voor de beoordeling van de scheiding. Onze werkzaamheden zijn:

  • Bestuderen hoofdlijnen ontwerpvoorstel scheiding Daeb en niet-Daeb
  • Onderzoek naar de minimaal noodzakelijke omvang van het aantal sociale huurwoningen in de Daeb
    • Heeft de corporatie genoeg sociale woningen vergeleken met de vraag uit de afgelopen jaren *
    • Zijn er op dit moment voldoende sociale huurwoningen in de regio
  • Opstellen concept zienswijze op hoofdlijnen
  • Overleg met de huurdersorganisatie over het voorstel, eventueel aanpassen concept zienswijze

De werkzaamheden worden uitgevoerd door één van de regio-adviseurs. Deze wordt geassisteerd door één van onze onderzoekers.

De kosten variëren tussen €1.980 en €2.850, afhankelijk van de beschikbaarheid van een woningmarktonderzoek.

* Alleen van toepassing als de huurdersorganisatie beschikt over een woningmarktonderzoek


Wilt u meer informatie? Neem contact op met Jurrien Schuurman.

 


Scheiding Daeb niet-Daeb

Brochure

Brochure over het scheiden en splitsen van Daeb (sociaal) en niet-Daeb (commercieel) bezit van woningcorporaties. Huurdersorganisatie moeten voor half november hun zienswijze geven op het scheidingsvoorstel Daeb/niet-Daeb van hun verhuurder. Deze brochure helpt huurdersorganisaties op weg, inclusief een voorbeeld van een zienswijze.

Meer informatie

Foto Jurriën Schuurman Jurriën Schuurman
jschuurman@wka-centrum.nl Telefoon: 020 551 77 85