Huurderscommissaris

Iedere woningcorporatie heeft een Raad van Toezicht of een Raad van Commissarissen. Minimaal 1/3 van het aantal leden in deze raad wordt op voordracht van de huurdersorganisatie benoemd. WKA-adviseurs voeren regelmatig werving- en selectieprocedures uit voor deze ´huurderscommissarissen´. Ook kan het WKA bemiddelen als er problemen ontstaan over een voordracht.

Samen met de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties schreef de Woonbond een praktische handreiking voor de invulling van het voordrachtsrecht.


Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met een WKA-adviseur in uw regio
West – Frans de Munk
Zuid – Joos Hamer
Noordoost – Maarten Groen


Foto Wervingstraject