Advies Energiebesparing

Als het om energiebesparing gaat willen verhuurders vaak maatregelen treffen om beleidsdoelstellingen te halen. Voor bewoners gelden vaak andere zaken. Zij hebben last van tocht, koude voeten, schimmel of vocht en willen daar graag van af. Ook willen ze een betaalbare energierekening. WKA ondersteunt bewoners én verhuurders in het vinden van de juiste maatregelen om energie te besparen en het comfort in huis te verhogen. • Advies over woningverbetering
 • Kan uw huurwoning energiezuiniger? Onze adviseurs Woonkwaliteit ondersteunen bewonersorganisaties en verhuurders bij woningverbetering met energiebesparende maatregelen.
  Als woningen energiezuiniger worden gemaakt, staat hier vaak een huurverhoging tegenover. Hebben huurders nog wel financieel voordeel bij de opknapbeurt, of doet de huurverhoging de lagere energierekening teniet? Leveren de maatregelen meer wooncomfort op voor huurders? Worden alle voor de hand liggende mogelijkheden benut of ziet de verhuurder quick wins over het hoofd? Het WKA adviseert u daar graag over.

  Voor meer info neem contact op met:

  Anne Ubbels
  E-mail: aubbels@wka-centrum.nl
  Telefoon: 020 551 77 84


 • Advies over vochtproblemen
 • Het WKA doet op verzoek technisch onderzoek in woningen met ernstige vochtproblemen. Een van onze adviseurs Woonkwaliteit kan duurmetingen voor u uitvoeren, waarbij temperatuur, vochtgehalte en kooldioxide concentratie worden gemeten. Het advies dat hij of zij hierover opstelt kan helpen uw verhuurder ervan te overtuigen dat er maatregelen nodig zijn. Ook hebben we manieren ontwikkeld om te zorgen dat bewoners zelf hun situatie kunnen beoordelen.

  Voor meer info neem contact op met:

  Siem Goede
  E-mail: siem@wka-centrum.nl
  Mobiel: 06 8682 27 74


 • Advies Energieprestatie
 • Heeft u twijfels over het energielabel van bepaalde woningen? Of is het u een raadsel waarom bepaalde woningen een veel hogere energierekening hebben dan vergelijkbare woningen in een complex om de hoek? U kunt het WKA inschakelen voor een energieprestatieadvies (EPA). Dit is een maatwerkadvies dat inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen voor een specifieke woning, maar vooral voor een woningcomplex. Het geeft inzicht in besparingen die daar mogelijk zijn, en wat dat huurders op kan leveren.
  Het WKA heeft gecertificeerde EPA -adviseurs in dienst en kan dit advies op verzoek voor u opstellen of andere adviezen kritisch beoordelen.

  Voor meer info, neem contact op met:

  Anne Ubbels
  E-mail: aubbels@wka-centrum.nl
  Telefoon: 020 551 77 84


 • Advies over Woonlastenwaarborg
 • Wilt u draagvlak voor woningverbetering met energiebesparende maatregelen? Om huurders mee te krijgen helpt het om harde garanties op energiebesparing te geven. Met het ‘woonlastenwaarborg’ geeft u huurders de zekerheid dat de woningverbetering hen financieel voordeel brengt, ondanks de huurverhoging die er aan vast zit. Het WKA voerde diverse projecten met het woonlastenwaarborg uit en weet van deze projecten wat er daadwerkelijk bespaard is. Daarom kunnen we een goede inschatting maken van de situaties waar een woonlastenwaarborg wel of niet past.

  Voor meer info neem contact op met:

  Anne Ubbels
  E-mail: aubbels@wka-centrum.nl
  Telefoon: 020 551 77 84


 • Advies over Warmtewet
 • Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. Deze wet is van belang voor bewoners die gebruik maken van collectieve verwarming (stadsverwarming, blokverwarming dan wel warmte-koude-opslaginstallaties). Doelstelling van de wet is de verwarmingskosten voor alle huishoudens (ook de individuele gasverwarming) gelijk te trekken.
  Op verzoek beoordelen we beleidsplannen en leveringsvoorwaarden in detail, en stellen we samen met u een advies op aan uw verhuurder. Daarbij houden we scherp in het oog dat u als huurdersorganisatie instemmingsrecht hebt over de servicekosten. Uw verhuurder mag dus geen nieuw beleid invoeren waar u niet mee instemt.
  Onze advisering is maatwerk. Speciaal voor lidorganisaties van de Woonbond hebben we een ondersteuningsaanbod ontwikkeld dat in veel situaties passend is.

  Voor meer info neem contact op met:

  Maarten Groen
  E-mail: mgroen@wka-centrum.nl
  Telefoon: 038 425 01 86Voor overige vragen, neem contact op met
Secretariaat Energieteam 020 551 77 39
Of klik op de contact button als u online een vraag wilt stellen.