Advies woningverbetering

Kan uw huurwoning energiezuiniger? Onze adviseurs Woonkwaliteit ondersteunen bewonersorganisaties en verhuurders bij woningverbetering met energiebesparende maatregelen.

Als woningen energiezuiniger worden gemaakt, staat hier vaak een huurverhoging tegenover. Hebben huurders nog wel financieel voordeel bij de opknapbeurt, of doet de huurverhoging de lagere energierekening teniet? Leveren de maatregelen meer wooncomfort op voor huurders? Worden alle voor de hand liggende mogelijkheden benut of ziet de verhuurder quick wins over het hoofd? Het WKA adviseert u daar graag over.

Dit is wat het WKA voor u kan doen:

  • We verdiepen ons in uw situatie door enkele op te knappen woningen te bezoeken.
  • We beoordelen schriftelijke plannen die er liggen, en dragen vanuit onze ervaring bij aan het verbeteren van uw plan.
  • We berekenen welke besparing de voorgestelde aanpassingen op gaan leveren, of controleren besparingsberekeningen die door een derde partij gemaakt zijn. Dit gebeurt door een van onze gecertificeerde EPA adviseurs.
  • We adviseren over nader onderzoek naar de woonlastenwaarborg
  • We communiceren over de resultaten met bewoners.

Zowel verhuurders als bewonersorganisaties kunnen ons inschakelen om plannen voor woningverbetering te beoordelen.


Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met Anne Ubbels of vraag het secretariaat Energieteam of u teruggebeld kunt worden