Advies Huurders betrekken

Een huurdersorganisatie heeft actieve bestuursleden nodig, die goed contact hebben met hun achterban, de huurders.

Een aantal onderwerpen is van belang:

– Contact met uw achterban.
– Betrekken huurders bij de activiteiten
– Deze huurders gemotiveerd en enthousiast houden

WKA kan op verschillende manieren daarbij helpen:


 • Digitaal panel
 • Een digitaal panel van huurders kan een zeer effectief middel zijn om andere huurders te bereiken. U kunt snel en slagvaardig met een actueel onderwerp aan de slag. De inbreng kunt u meenemen in standpunten en adviezen. Het is voor de huurders aantrekkelijk om aan een digitaal panel mee te doen. Het kost hen weinig tijd en ze zien snel wat terug van hun inbreng. WKA adviseert u graag over de manier waarop u als huurdersorganisatie een digitaal panel kunt inzetten.

  Voor meer info neem contact op met:

  Jurriën Schuurman
  E-mail: jschuurman@wka-centrum.nl
  Telefoon: 020 551 77 85


 • Digitale-enquete
 • Met de nieuwe Woningwet hebben huurdersorganisaties het recht om besluiten voor te leggen aan de huurders. Wat vinden deze van het voorgestelde huurbeleid?
  Om huurdersorganisaties te helpen met de achterbanpeiling heeft de Woonbond een aantal standaard digitale vragenlijsten gemaakt: over betaalbaarheid, beschikbaarheid, woningkwaliteit en energiebesparing en zeggenschap. De huurdersorganisatie ontvangt een link naar de vragenlijst met de gekozen onderwerpen. Deze link verstuurt de huurdersorganisatie aan de huurders. De resultaten van de enquête verwerkt WKA tot een tabellenrapportage voor de huurdersorganisatie.

  Voor meer info neem contact op met:

  Jurriën Schuurman
  E-mail: jschuurman@wka-centrum.nl
  Telefoon: 020 551 77 85


 • Actieve huurders werven
 • Heeft uw huurdersorganisatie een gebrek aan actieve huurders en bestuursleden?
  Een WKA-wervingstraject kan uitkomst bieden. Dit traject start met een korte enquête onder alle huurders, die hen op een laagdrempelige manier aanzet tot meedenken over woning en wijk. WKA inventariseert welke huurders geïnteresseerd zijn in deelname aan bestuur, werkgroepen of een digitaal panel. Deze aanpak heeft succes.
  U kunt de adviseur uit uw regio persoonlijk benaderen voor meer informatie:

  West : Gerdo Groot RoessinkE-mail – 020 551 77 64‬
  Zuid : Anita GovaertsE-mail – 040 232 31 97
  Noord-Oost : Nathalie van de KolkE-mail – 038 425 01 87


 • Huurders advies groep (HAG)
 • Een huurdersadviesgroep (HAG) is een groep bewoners die voor een speciaal thema wordt samengesteld, en die niet langer blijft bestaan dan nodig. Bewoners worden persoonlijk benaderd met de vraag of men mee wil doen. Dat levert vaak verrassend veel mensen op die mee willen denken en praten. Het WKA kan uw huurdersorganisatie begeleiden bij het opzetten van een huurdersadviesgroep.
  U kunt de adviseur uit uw regio persoonlijk benaderen voor meer informatie:

  West : Gerdo Groot RoessinkE-mail – 020 551 77 64‬
  Zuid : Anita GovaertsE-mail – 040 232 31 97
  Noord-Oost : Nathalie van de KolkE-mail – 038 425 01 87