Advies Organisatie versterken

Hoe ben en blijf je een sterke en succesvolle huurdersorganisatie, én een invloedrijke gesprekspartner voor de verhuurder(s) waar u mee te maken hebt? De adviseurs van WKA kunnen daar op verschillende manieren bij ondersteunen. • Coaching
 • Vooral beginnende huurdersorganisaties zien veel werk op zich afkomen. Van de actieve (bestuurs-)leden wordt verwacht dat ze het beleid van de verhuurder in de gaten houden, maar ook dat ze een goedlopende organisatie leiden met een omvangrijke en actieve achterban. Daarnaast moeten ze in korte tijd veel ‘volkshuisvestelijke’ kennis opdoen en vaardigheden onder de knie krijgen om als huurdersorganisatie succesvol te opereren. Bij dit alles kan coaching door een WKA-adviseur een nuttige en welkome steun in de rug zijn. Er is bij coaching altijd sprake van maatwerk, te beginnen met een intakegesprek. Daarna wordt in overleg tussen huurdersorganisatie en coach een programma opgesteld. Neem voor meer informatie contact op met:

  Guity Mohebbi
  E-mail: gmohebbi@wka-centrum.nl
  Telefoon: 020 551 77 09


 • Kaderleden werven
 • Heeft uw huurdersorganisatie een gebrek aan actieve huurders en bestuursleden?
  Een WKA-wervingstraject kan uitkomst bieden. Dit traject start met een korte enquête onder alle huurders, die hen op een laagdrempelige manier aanzet tot meedenken over woning en wijk. WKA inventariseert welke huurders geïnteresseerd zijn in deelname aan bestuur, werkgroepen of een digitaal panel. Deze aanpak heeft succes. Neem voor meer informatie contact op met:

  Jurriën Schuurman
  E-mail: jschuurman@wka-centrum.nl
  Telefoon: 020 551 77 85


 • Kwaliteitsmeting
 • Hebt u de vertegenwoordiging uit uw achterban goed geregeld? Is uw werkwijze effectief? Hoe verloopt het overleg met directie en bestuur van uw verhuurder? Hoeveel invloed heeft u en wat zijn de resultaten? Hoe betrekt u bewonerscommissies bij uw werk? Wat vinden huurders van uw functioneren? De kwaliteitsmeting die een WKA-adviseur voor u kan uitvoeren geeft een goed beeld van het functioneren van uw huurdersorganisatie en biedt aanknopingspunten voor verbetering. De meting bestaat uit zes modules die los van elkaar kunnen worden uitgevoerd. Daarmee kunt u de meting uitspreiden over de tijd. Of ervoor kiezen om onderzoek te laten doen naar één of enkele aspecten van uw werk. Neem voor meer informatie contact op met:

  Jurriën Schuurman
  E-mail: jschuurman@wka-centrum.nl
  Telefoon: 020 551 77 85


 • Conflictbemiddeling
 • Helaas komt het soms voor dat het contact tussen verhuurder en huurdersorganisatie, tussen huurdersorganisaties onderling of tussen leden van dezelfde huurdersorganisatie niet soepel verloopt. Daarvoor kunnen allerlei oorzaken zijn, bijvoorbeeld dat afspraken niet duidelijk zijn of om uiteenlopende redenen niet worden nagekomen. In alle gevallen zijn huurdersorganisaties en verhuurders zulke conflicten liever kwijt dan rijk. Een WKA-adviseur kan u in dergelijke situaties via bemiddeling een helpende hand bieden, door de problematiek te analyseren en oplossingsrichtingen aan te geven. Neem voor meer informatie contact op met:

  Guity Mohebbi
  E-mail: gmohebbi@wka-centrum.nl
  Telefoon: 020 551 77 09