Coaching

Vooral beginnende huurdersorganisaties zien veel werk op zich afkomen. Van de actieve (bestuurs-)leden wordt verwacht dat ze het beleid van de verhuurder in de gaten houden, maar ook dat ze een goedlopende organisatie leiden met een omvangrijke en actieve achterban. Daarnaast moeten ze in korte tijd veel ‘volkshuisvestelijke’ kennis opdoen en vaardigheden onder de knie krijgen om als huurdersorganisatie succesvol te opereren. Bij dit alles kan coaching door een WKA-adviseur een nuttige en welkome steun in de rug zijn. Er is bij coaching altijd sprake van maatwerk, te beginnen met een intakegesprek. Daarna wordt in overleg tussen huurdersorganisatie en coach een programma opgesteld.


Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met WKA-directeur Miep van Diggelen.


Foto Coaching