Kwaliteitsmeting

Hebt u de vertegenwoordiging uit uw achterban goed geregeld? Is uw werkwijze effectief? Hoe verloopt het overleg met directie en bestuur van uw verhuurder? Hoeveel invloed heeft u en wat zijn de resultaten? Hoe betrekt u bewonerscommissies bij uw werk? Wat vinden huurders van uw functioneren? De kwaliteitsmeting die een WKA-adviseur voor u kan uitvoeren geeft een goed beeld van het functioneren van uw huurdersorganisatie en biedt aanknopingspunten voor verbetering. De meting bestaat uit zes modules die los van elkaar kunnen worden uitgevoerd. Daarmee kunt u de meting uitspreiden over de tijd. Of ervoor kiezen om onderzoek te laten doen naar één of enkele aspecten van uw werk.


Neem voor meer informatie contact op met Gerard Jager


Foto Kwaliteitsmeting