Opstellen Sociaal Statuut

Bij herstructureringsprojecten is het belangrijk dat de rechten van bewoners goed geregeld worden. Het is gebruikelijk dat verhuurders een Sociaal Statuut maken, waarin de rechten van bewoners worden beschreven. Dat is van toepassing bij renovatie of vervangende nieuwbouw.

WKA kan helpen daar een plan van te maken dat op draagvlak van bewoners kan rekenen. WKA heeft een model ontwikkeld, dat is samengesteld naar aanleiding van praktijkvoorbeelden van de afgelopen jaren. Een WKA-adviseur helpt u om een voorliggend statuut te toetsen aan wensen van bewoners.

Belangrijk is dat er goede afspraken worden gemaakt over zaken als vervangende huisvesting, vergoeding bij verhuizing, de inzet van wisselwoningen, renovatie in bewoonde staat, huurverhogingen na terugkeer en verkoop van woningen aan zittende huurders.

Zowel bewonersorganisaties als verhuurders kunnen ons inschakelen voor advies over het Sociaal Statuut.


Aanbod voor Woonbondleden

Met de komst van de Woningwet2015 is een algemeen sociaal plan voor corporaties verplicht. Veel corporaties hebben zo een plan, maar lang niet allemaal. Exclusief voor lidorganisaties biedt het WKA ondersteuning aan voor het opstellen van een algemeen sociaal statuut

  • Een overleg met de huurdersorganisatie over knelpunten en wensen.
  • Voorstel tot een nieuw Sociaal Statuut.
  • Ondersteuning in een gesprek van huurdersorganisatie en woningcorporatie over het voorstel.
  • Bijstellen van het voorstel tot een definitief Sociaal Statuut.

All-in actieprijs: € 1.800 voor lidorganisaties

 


U kunt de adviseur uit uw regio persoonlijk benaderen voor meer informatie:

West Frans de Munk
Zuid Joos Hamer
Noordoost Maarten Groen

Foto Opstellen sociaal plan