Advies Wijkvernieuwing

WKA kan ondersteunen met advies en onderzoek in verschillende fases van de ontwikkeling en uitvoering van deze plannen. Voor het slagen van dit soort projecten is het belangrijk dat huurders vroegtijdig  worden  betrokken. WKA hecht veel belang aan een goede communicatie tussen álle belanghebbenden. Daarbij is belangrijk dat zowel huurders als verhuurder hun belangen verwezenlijkt zien. Dat vergroot het draagvlak voor de plannen aanzienlijk.

We ondersteunen bewonersgroepen (en hun verhuurders) met:


 • Wijkvernieuwing

  Voordat de planvorming start wordt WKA vaak ingeschakeld om de bestaande situatie te onderzoeken en te adviseren over veranderingen die op draagvlak van huurders kunnen rekenen. Om de wensen van bewoners scherp in beeld te krijgen beveelt WKA vaak een Woonbelevingsonderzoek aan. Soms doet WKA technisch onderzoek (beoordeling woonkwaliteit en energiezuinigheid), maar ook onderzoek naar de financiële haalbaarheid van alternatieve plannen die onder bewoners leven. Veel van onze advisering over wijkvernieuwing is op maat, en afgestemd op uw specifieke vraag.

  Voor meer informatie neem contact op met:

  Jurriën Schuurman
  E-mail: jschuurman@wka-centrum.nl
  Telefoon: 020 551 77 85


 • Woonbelevingsonderzoek
 • Een goed en door allen gedragen onderzoek naar de woonbeleving vormt de basis voor een succesvolle start van renovatie, herstructurering of wijkvernieuwing. Met schriftelijke vragenlijsten, telefonisch of via huis aan huis interviews kan het WKA voor u onderzoeken wat bewoners aan wensen en problemen ervaren. Als u dat wilt kunnen we het volledige onderzoek voor u uitvoeren, maar we kunnen ook met u afspreken dat u als opdrachtgever zelf een deel van het werk doet. De vragenlijsten verspreidt en weer ophaalt bijvoorbeeld, of de antwoorden verwerkt. Het WKA heeft dan een begeleidende rol.

  Voor meer informatie neem contact op met:

  Jurriën Schuurman
  E-mail: jschuurman@wka-centrum.nl
  Telefoon: 020 551 77 85


 • Opstellen Sociaal Statuut
 • Bij herstructureringsprojecten is het belangrijk dat de rechten van bewoners goed geregeld worden. Het is gebruikelijk dat verhuurders een Sociaal Statuut maken, waarin de rechten van bewoners worden beschreven. Dat is van toepassing bij renovatie of vervangende nieuwbouw.
  WKA kan helpen daar een plan van te maken dat op draagvlak van bewoners kan rekenen. WKA heeft een model ontwikkeld, dat is samengesteld naar aanleiding van praktijkvoorbeelden van de afgelopen jaren. Een WKA-adviseur helpt u om een voorliggend statuut te toetsen aan wensen van bewoners.

  U kunt de adviseur uit uw regio persoonlijk benaderen voor meer informatie:

  West : Gerdo Groot RoessinkE-mail – 020 551 77 64‬
  Zuid : Anita GovaertsE-mail – 040 232 31 97
  Noord-Oost : Nathalie van de KolkE-mail – 038 425 01 87


 • Draagvlakmeting
 • Ingrijpende plannen voor een complex of wijk? Voordat een renovatie- of herstructureringsplan kan worden uitgevoerd, is het belangrijk om te weten of de meerderheid van de bewoners zich kan vinden in de plannen. Het wka biedt ondersteuning in de vorm van een draagvlakonderzoek. Daarmee wordt duidelijk in hoeverre de huurders de plannen steunen.

  Voor meer info neem contact op met:

  Jurriën Schuurman
  E-mail: jschuurman@wka-centrum.nl
  Telefoon: 020 551 77 85