Zelfbeheer

Zelfbeheer biedt nieuwe kansen voor huurders op zeggenschap en lagere woonlasten

De overheid legt de vrijheid van Nederlandse woningcorporaties steeds meer aan banden. Hierdoor bezuinigingen corporaties steeds vaker op beheer en onderhoud van huurwoningen en verhogen zij de huurprijs om aan de verplichtingen van de overheid te kunnen voldoen. Voor bewoners kan zelfbeheer daarom een aantrekkelijk alternatief zijn. WKA ondersteunt deze alternatieve vorm van woningbeheer samen met de Woonbond.

Wanneer u er als bewonersgroep over denkt het beheer of zelfs het eigendom van uw complex huurwoningen over te nemen, dan kunt u kennis, ondersteuning en advies gebruiken. WKA heeft verschillende vormen van ondersteuning ontwikkeld om u op weg te helpen met uw zelfbeheerproject.