Huurders voor Huurders

Huurders voor Huurders, de belangenvereniging van woningstichting Wormerwonen schakelde WKA-adviseur Hans Weevers in ter ondersteuning van een groot project in de Molenbuurt in Wormer. Doel was alle bewoners te betrekken bij het ontwerpen van de nieuwe buurt, die na de sloop van woningen moest herrijzen. Als start van de planvorming werd een interactief ‘ontwerpfestival’ georganiseerd. Alle buurtbewoners werden uitgenodigd mee te denken over het ontwerp. Vier dagen later presenteerde een ontwerpbureau een schetsontwerp, waarover de bewoners en de woningcorporatie heel enthousiast zijn. ‘Ik verbaas me er over hoeveel van onze wensen de ontwerpers in het plan hebben gehonoreerd,’ zegt de heer Molenaar, één van de bewoners uit de Molenbuurt. Ook adviseur Hans Weevers was zeer tevreden met het resultaat: ‘Ik zie dat bewoners er enthousiast over zijn. Ze voelen zich serieus genomen en zien dat er daadwerkelijk iets met hun wensen en ideeën gebeurt.’


Meer informatie? Neem contact op met Hans Weevers


Foto Klanten WKA