Inspiratiesessie De Goede Woning

Onze energiecoachtrainingen waren voor De Goede Woning aanleiding om WKA te vragen een inspiratiesessie over woningverbetering te verzorgen. Nieuw voor WKA en nieuw voor de corporatie. Het werd een geslaagd experiment van 1 dagdeel.
WKA deelde technisch inhoudelijke informatie over woningkwaliteit aan de hand van praktijkervaringen. Met aansprekende voorbeelden over hoe het (niet) kan en (niet) moet, waar nodig aangevuld met een tabel, schema, grafiek of formule.
Aan de hand van vooraf geleverde informatie is ingegaan op het energiebeleid van de corporatie. Ook zijn twee casussen besproken, zowel technisch inhoudelijk (pakket maatregelen, besparingsberekeningen e.a.) als qua communicatie (in woord en beeld) richting huurders.
De sessie bood ruimte voor vragen en discussie. Een meerwaarde voor de groep deelnemers, die bestond uit een dwarsdoorsnede van de organisatie met project- en verhuurconsulenten, projectmedewerkers, -leiders, een vastgoedadviseur en een makelaar.


Meer informatie? Neem contact op met Anne Ubbels


Foto Klanten WKA