Noordelijk Overleg Lefier

Zijn huur, energie en overige woonlasten nog betaalbaar voor huurders? De huurdersorganisaties die actief zijn in het Noordelijk Overleg Lefier (N.O.L.), vroegen het WKA om een woonlastenonderzoek uit te voeren onder 12.000 huurders van woningcorporatie Lefier in het noorden van het land. Vragen over huurprijs, energielasten en inkomen stonden centraal, maar ook woonbeleving en onderhoud werden in het onderzoek betrokken. Het N.O.L. kon de uitkomsten goed gebruiken in gesprekken met Lefier en de gemeente over betaalbaarheid en de jaarlijkse huurverhoging. Ander resultaat van het onderzoek was dat zo’n 600 huurders zich aanmeldden voor een digitaal woonlastenpanel. Lefier gaat dit panel jaarlijks inzetten om te checken hoe het staat met de ontwikkeling van de woonlasten en de betaalbaarheid.


Meer informatie? Neem contact op met Gerard Jager


Foto Klanten WKA