Prestatieafspraken gemeente Delft

De gemeente Delft wilde graag inzicht verwerven in de lokale huurdersparticipatie én in de mogelijkheden om met de corporaties en huurdersorganisaties tot prestatieafspraken te komen. Het WKA heeft interviews gehouden met zowel de corporaties als de huurdersorganisaties over de huidige huurdersparticipatie en over de prestatieafspraken.

Het onderzoek heeft geleid tot een ‘kaart van de participatie’. Hieruit blijkt dat met name in de inzet van nieuwe participatievormen kansen liggen om de huurdersparticipatie te verbreden. Zowel de corporatie als de huurdersorganisatie weten dan beter wat er onder de huurders leeft. Voorbeelden zijn themavonden, digitale enquêtes en bewonersadviesgroepen. Inmiddels zijn de eerste stappen hiertoe gezet.

Het tripartite overleg om te komen tot prestatieafspraken in Delft bestaat in de praktijk uit vier woningcorporaties, vijf huurdersorganisaties en de gemeente. Het WKA heeft aanbevelingen gedaan om dit complexe proces in goede banen te leiden. Ten eerste is minimaal een plan van aanpak of jaaragenda nodig. Daarnaast is het van belang om de gelijkwaardige positie van de huurdersorganisaties te borgen, zowel in het proces als tijdens de overleggen. Indien nodig is scholing of ondersteuning gewenst. Aanbevelingen voor de huurdersorganisaties zijn om aan tafel te gaan om gezamenlijke prioriteiten vast te stellen voordat het tripartite overleg start en om goed met de achterban af te stemmen over deze prioriteiten.

 

Quote van de gemeente Delft:
“Het traject heeft er toe heeft geleid dat we bewuster zijn gaan nadenken over de samenwerking tussen corporaties, gemeente en huurdersorganisaties. Het advies is een prettig praatdocument dat het goede gesprek op gang kreeg hoe we het gaan vormgeven de komende jaren. Daarnaast heeft het ons een beeld gegeven hoe het nu staat met huurdersparticipatie in Delft en waar op te sturen”.


Meer informatie? Neem contact op met Hans Weevers


Foto Klanten WKA