Onderzoek

– Wat betalen huurders in uw woonplaats aan huur en energie?
– Hoe beoordelen zij de kwaliteit van hun woning?
– Wilt u weten of er draagvlak is voor een geplande wijkaanpak?
– Speciale wensen?

Wij bieden onderzoek op maat!    • Digitale-enquete

Met de nieuwe Woningwet hebben huurdersorganisaties het recht om besluiten voor te leggen aan de huurders. Wat vinden deze van het voorgestelde huurbeleid?
Om huurdersorganisaties te helpen met de achterbanpeiling heeft de Woonbond een aantal standaard digitale vragenlijsten gemaakt: over betaalbaarheid, beschikbaarheid, woningkwaliteit en energiebesparing en zeggenschap. De huurdersorganisatie ontvangt een link naar de vragenlijst met de gekozen onderwerpen. Deze link verstuurt de huurdersorganisatie aan de huurders. De resultaten van de enquête verwerkt WKA tot een tabellenrapportage voor de huurdersorganisatie.


    • Woonlastenonderzoek

Hoe groot is het betaalbaarheidsprobleem bij de huurders die u vertegenwoordigt? Het WKA-woonlastenonderzoek is een enquête onder uw achterban. Hiermee laten we zien hoeveel geld uw huurders kwijt zijn aan huur, energie en overige woonlasten.
Als u een woonlastenonderzoek laat doen door het WKA verzorgen wij desgewenst ook de informatievoorziening aan betrokkenen. WKA voert het feitelijke onderzoek uit, organiseert activiteiten die de respons verhogen, en stelt uiteraard een rapport op met de uitkomsten. In overleg met u kiezen we voor schriftelijk, telefonisch, huis-aan-huis of digitaal ondervragen, of voor een combinatie van onderzoeksmethoden.


    • Woonbelevingsonderzoek

Luister tijdig naar bewoners – doe een woonbelevingsonderzoek!
Is een buurt of complex aan groot onderhoud toe, maar is er nog geen concreet renovatieplan? Met een woonbelevingsonderzoek laat u wensen van bewoners tijdig inventariseren. Hiermee kan in de planvorming rekening worden gehouden.
Bij complexen van 30 tot 300 woningen is het goed mogelijk om bewoners intensief te betrekken. Als de resultaten op een toegankelijke manier gepresenteerd worden en er een duidelijk vervolgtraject is, zorgt een woonbelevingsonderzoek voor groot enthousiasme onder bewoners. Dat levert draagvlak op.


    • Draagvlakmeting

Steunen huurders het plan voor renovatie? De draagvlakmeting van het WKA geeft inzicht.
Indien er een concreet plan voor de renovatie of herstructurering van een complex of wijk is, is het belangrijk om te weten of de meerderheid van de bewoners zich kan vinden in dit plan. Met een draagvlakmeting wordt duidelijk of huurders het plan steunen. Het is namelijk wettelijk vastgelegd dat ten minste 70% van de bewoners met renovatie moet instemmen. Bewonersorganisaties, verhuurders dan wel gemeenten kunnen WKA inschakelen voor een draagvlakmeting. De kosten zijn afhankelijk van meerdere factoren, o.a. van de noodzaak om bewoners te informeren.


    • Onderzoek à la carte

De huurdersorganisatie doet zelf onderzoek, met ondersteuning door het WKA.
Wilt u zelf een woonlastenonderzoek, een woonbelevingsonderzoek of een ander onderzoek onder uw achterban uitvoeren? Bij WKA kunt u ook terecht voor ondersteuning, indien u het onderzoek zelf doet. Door veel zelf te doen kan een goede manier zijn om intensief in contact te komen met de huurders waar u voor opkomt.
Dit aanbod heet ‘Onderzoek à la carte’. U bepaalt zelf welke ondersteuning u van het WKA wilt.
Onderzoek à la carte is vooral geschikt voor bewonersorganisaties met voldoende tijd. Het bewaken van de kwaliteit van het onderzoek is altijd onderdeel van de ondersteuning door WKA.Wat kunnen wij voor u doen?

Foto Onderzoek

Voor vragen of informatie neem contact op met:

Martien van Geene
E-mail: mvgeene@woonbond.nl
Telefoon: 020 551 77 79