Huurdersraadpleging

Met de nieuwe Woningwet hebben huurdersorganisaties het recht om besluiten voor te leggen aan de huurders. Wat vinden deze van het voorgestelde huurbeleid? Zijn ze tevreden over het onderhoud? En wat vinden ze van de voorstellen tot energiebesparing?

Meer zeggenschap voor huurders
In de nieuwe Woningwet hebben huurders meer verantwoordelijkheid gekregen, daarom ook de mogelijkheid om individuele huurders te raadplegen. De huurdersraadpleging is een goed middel om het advies van de huurdersorganisatie of de bewonerscommissie kracht bij te zetten.

Zeggenschap door digitale enquêtes
Digitale enquêtes hebben grote voordelen bij het ophalen van informatie. Digitale enquêtes zijn goedkoop, snel, efficiënt, de verwerking is relatief eenvoudig en de huurdersorganisatie kan veel huurders bereiken.

Snel en eenvoudig
Om huurdersorganisaties te helpen met de achterbanpeiling heeft de Woonbond een aantal standaard digitale vragenlijsten gemaakt: over betaalbaarheid, beschikbaarheid, woningkwaliteit en energiebesparing en zeggenschap. De huurdersorganisatie ontvangt een link naar de vragenlijst met de gekozen onderwerpen. Deze link verstuurt de huurdersorganisatie aan de huurders. De resultaten van de enquête verwerkt WKA tot een tabellenrapportage voor de huurdersorganisatie.

Kosten
Er is een aantal digitale vragenlijsten beschikbaar. Per onderwerp zijn de kosten € 165 exclusief BTW (€ 220 voor niet-leden van de Woonbond).

 
Leden van de Vereniging Nederlandse Woonbond krijgen in 2018 een gratis digitale huurdersraadpleging over één onderwerp aangeboden.

Resultaten
Met de resultaten kan de huurdersorganisatie zich presenteren op een bewonersbijeenkomst, bij de gemeente of in de media. Met de resultaten onderbouwt de huurdersorganisatie zijn advies aan de verhuurder of de inzet bij de prestatieafspraken. Met de resultaten staat de huurdersorganisatie op de kaart.

Aan de slag?
De Quick Start Guide “iMeten is iWeten” van de Woonbond helpt huurdersorganisaties om snel aan de slag te gaan met de digitale enquête.


Neem voor meer informatie contact op met Jurriën Schuurman


digitale-enquete

Digitale enquete