Draagvlakmeting

Steunen huurders het plan voor renovatie? De draagvlakmeting van het WKA geeft inzicht.

Indien er een concreet plan voor de renovatie of herstructurering van een complex of wijk is, is het belangrijk om te weten of de meerderheid van de bewoners zich kan vinden in dit plan. Met een draagvlakmeting wordt duidelijk of huurders het plan steunen. Het is namelijk wettelijk vastgelegd dat ten minste 70% van de bewoners met renovatie moet instemmen.

WKA voert bij een draagvlakmeting de volgende zaken uit:

  • informatievoorziening aan alle bewoners
  • activiteiten om respons te verhogen
  • uitvoering meting
  • rapportage met uitkomsten

WKA start de meting pas nadat alle betrokkenen geïnformeerd zijn over het Sociaal Statuut dat de rechten van bewoners na de renovatie regelt.

Bewonersorganisaties, verhuurders dan wel gemeenten kunnen WKA inschakelen voor een draagvlakmeting. De kosten zijn afhankelijk van meerdere factoren, o.a. van de noodzaak om bewoners te informeren.


Neem voor meer informatie contact op met Gerard Jager