Lopende onderzoeken

Heeft u een uitnodiging ontvangen om mee te werken aan een onderzoek onder huurders? Klik hieronder op uw link en start het onderzoek.
Staat uw link er niet tussen? Dan is het onderzoek inmiddels afgelopen. U kunt contact opnemen met uw huurdersorganisatie.

Op dit moment voeren we de volgende onderzoeken uit:

Enquête HV Haskerland, Joure
www.woonbondonderzoek.nl/haskerland
Enquête Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe
www.woonbondonderzoek.nl/hf
Enquête Huurdersvereniging Accio
www.woonbondonderzoek.nl/accio
Enquête De Delthe
www.woonbondonderzoek.nl/dedelthe
Bewonersraad Patrimonium Barendrecht
www.woonbondonderzoek.nl/barendrecht

Bij vragen kunt u bellen met Jurriën Schuurman 020 – 55 17 700 of mailen naar onderzoek@woonbond.nl.