Woonlastenonderzoek

Landelijk gezien leeft circa 30% van de huurders onder de armoedegrens. Door de dalende inkomens en de stijgende huren is de verwachting dat de groep huurders met betalingsproblemen alleen maar zal toenemen. Daarbij is sprake van aanzienlijke regionale verschillen.

Hoe groot is het betaalbaarheidsprobleem bij de huurders die u vertegenwoordigt? Het WKA-woonlastenonderzoek is een enquête onder uw achterban. Hiermee laten we zien hoeveel geld uw huurders kwijt zijn aan huur, energie en overige woonlasten. De uitkomst biedt een feitelijke basis voor beleidsvorming over de woonlasten van uw huurders. Bovendien laat u uw achterban ermee zien dat u opkomt voor lagere woonlasten en dus voor de belangen van huurders en woningzoekenden.

Als u een woonlastenonderzoek laat doen door het WKA verzorgen wij desgewenst ook de informatievoorziening aan betrokkenen. WKA voert het feitelijke onderzoek uit, organiseert activiteiten die de respons verhogen, en stelt uiteraard een rapport op met de uitkomsten. In overleg met u kiezen we voor schriftelijk, telefonisch, huis-aan-huis of digitaal ondervragen, of voor een combinatie van onderzoeksmethoden.

Huurdersorganisaties kunnen het woonlastenonderzoek op eigen initiatief aanvragen, of dat samen met een woningcorporatie doen. Voor huurdersorganisaties die lid zijn van de Woonbond geldt een gereduceerd tarief.


Neem voor meer informatie contact op met Gerard Jager


Wat kunnen wij voor u doen?

Foto Onderzoek

Digitale enquête

Woonlastenonderzoek

Woonbelevingsonderzoek

Draagvlakmeting

Onderzoek à la carte