Duurzaamheid in de prestatieafspraken

Deze cursus is speciaal voor huurdersorganisaties van sociale verhuurders

Huurdersorganisaties zijn de derde partij zijn aan tafel bij de gemeentelijke prestatieafspraken. De prestatieafspraken zijn een (jaarlijks) vervolg op het bod dat een sociale verhuurder jaarlijks moet uitbrengen op de gemeentelijke volkshuisvestingsopgave. Denk daarbij aan de aantallen woningen die de verhuurder denkt te kunnen bouwen, haar bijdrage aan de verduurzaming van het woningbezit of haar inbreng op het gebied van wonen en zorg. Inmiddels hebben de meeste huurdersorganisaties ervaring opgedaan met die gemeentelijke afspraken.

Deze dag zoomen we in op het thema duurzaamheid. Corporaties spelen een grote rol bij de energietransitie. De landelijke ambitie is: de gebouwde omgeving CO2neutraal in 2050. Gemeentes hebben soms grotere ambities en sturen bijvoorbeeld op 2030. In elk geval moeten gemeentes in 2021 een plan klaar hebben over hoe ze het gaan doen. Corporaties hebben een ‘routekaart’ met verschillende opties die variëren van ‘gewoon’ verbeteren naar label B tot nul-op-de-meter woningen bouwen of woningen aansluiten op een warmtenet. Bij al die verduurzamings-ijver blijft de grote vraag: hoe hou je het betaalbaar voor de huurders? We bespreken welke mogelijkheden er zijn om daar goede afspraken over te maken. En wat als de verhuurder niet zo’n haast heeft? Welke mogelijkheden heb je als huurdersorganisatie om een beeld te krijgen van wat de mogelijkheden van de verhuurder zijn? En als die minder groot zijn: welke afspraken zijn dan wel mogelijk? Denk aan de inzet van energiecoaches waar ook de huurdersorganisatie betrokken bij is.

Deze dag leert u hoe andere huurdersorganisaties tot nu toe zijn omgegaan met het voorgenomen bod van de verhuurder, de rol die ze gespeeld hebben in het proces van de prestatieafspraken en staan we stil bij de resultaten die tot nu toe zijn geboekt. Bovendien blikken we terug op de gang van zaken de afgelopen jaren en leren (ook van elkaar) hoe het beter kan.

Na afloop

  • hebt u zicht op welke dilemma’s er spelen rond het onderwerp duurzaamheid.
  • hebt u voorbeelden gekregen van mogelijkheden om goede afspraken te maken over betaalbaarheid in combinatie met duurzaamheid
  • kent u de rol van een huurdersorganisatie bij het uitbrengen van het bod op de prestatieafspraken en hebt u gehoord hoe andere huurdersorganisaties hiermee zijn omgegaan.
  • weet u ook hoe dat bod op verschillende plaatsen een rol heeft gespeeld bij de prestatieafspraken en hebt u nagedacht over wat mogelijk goede afspraken zijn voor in uw eigen gemeente.


Wat hebben wij u te bieden?

Wat hebben wij u te bieden?

Cursus Agenda 2020