Effectief vergaderen


Deze cursus incompany wordt in verschillende vormen aangeboden.
Voor een prijsopgave neem contact op met:E-mail: fkok@wka-centrum.nl
Telefoon: 020 551 77 47

Nederland, vergaderland… ook het werk van een huurdersorganisatie bestaat voor een groot deel uit vergaderen. Het moet dan natuurlijk niet gaan om het vergaderen zelf, maar om wat u ermee bereikt. Op deze training leert u hoe u de manier van vergade-ren effectiever en prettiger kunt maken, zodat u in kortere tijd meer kunt bereiken.

Dat begint met het herkennen van de moge-lijke knelpunten: is er voldoende structuur in de vergadering, is duidelijk wat de vergade-ring op moet leveren, worden er duidelijke besluiten genomen waarbij iedereen zijn of haar inbreng heeft kunnen hebben?

Een goed begin… We bespreken het belang van een goede voorbereiding en de voor-delen van een duidelijke agenda. Ook de rol van de voorzitter komt aan de orde. Vervolgens oefenen we met het presenteren van opvattingen, met aandacht voor hoe u op een goede manier uw inbreng opbouwt, zodat uw verhaal duidelijk over het voetlicht komt. Ook leert u op welke manier u uw op-vatting kunt onderbouwen met argumenten en hoe u daarmee zo overtuigend mogelijk kunt zijn. Luisteren naar wat de ander zegt en daar op doorgaan lijkt heel logisch, maar in de praktijk blijkt dat vaak een knelpunt in een vergadering. Door middel van korte oefeningen leert u hoe u dat kunt verbeteren. Tenslotte oefenen we aan de hand van een voorbeeldsituatie met een methode om tot een goede besluitvorming te komen.


Na afloop

  • hebt u kennis van vergadertechnieken
  • hebt u geoefend met o.a. presenteren, argumenteren en besluitvorming
  • hebt u handvatten om het onderling overleg in uw bestuur effectiever te maken.


Wat hebben wij u te bieden?

Wat hebben wij u te bieden?

Cursus Agenda 2019

11 september
Wonen en Zorg in de prestatieafspraken
Regio Zuid

18 september
Huurders tussen kopers
Regio West

24 september
Financiën van woningcorporaties
Regio Noord-Oost

25 september
Vergoedingen voor huurderswerk
Utrecht

7 oktober
Werkplan en begroting
Regio West

11 oktober
Overleggen met resultaat
Regio Noord-Oost

14 oktober
3 daagse Oriëntatie Volkshuisvesting
Utrecht

23 oktober
Leefbaarheid
Regio Zuid

28 oktober
3 daagse Oriëntatie Volkshuisvesting
Utrecht

11 november
Servicekosten, hoe hoort eigenlijk?
Regio West

12 november
Servicekosten, hoe hoort eigenlijk?
Regio Noord-Oost

25 november
3 daagse Oriëntatie Volkshuisvesting
Utrecht