Oriëntatie Volkshuisvesting


Dag 1: De positie en zeggenschap van de huurdersorganisatie
Vanuit de geschiedenis van de volkshuisvesting kijken we naar de actuele thema’s van dit moment. Het waarom en wanneer van het ontstaan van huurdersorganisaties en de huidige ordening van de volkshuisvesting komen daarbij aan bod. Welke rol spelen de verschillende partijen in de volkshuisvesting en op welke manier hebt u daar mee te maken? Welke verplichte taken hebben woningcorporaties en gemeenten? Wat mogen ze wel en niet doen?
De kern van uw activiteiten als huurdersorganisatie bestaat uit overleg. Zowel binnen uw eigen organisatie als met partijen daarbuiten, vooral met uw verhuurder, maar ook met uw gemeente. Dáár moet u zaken kunnen doen.
De basisrechten van een huurdersorganisatie als het gaat om overleg met de verhuurder zijn geregeld in de Overlegwet. We bespreken het belang, maar ook de haken en ogen van die wet. In de Woningwet 2015 is opgenomen het maken van lokale prestatieafspraken:de huurdersorganisatie zit als gelijkwaardig partner aan tafel met zowel de verhuurder als de gemeente. We bespreken de manier waarop de huurdersorganisatie daarbij invloed kan uitoefenen.

Na afloop

  • hebt u een beeld van de ontwikkeling van de belangenbehartiging van huurders
  • kent u de taken en verplichtingen van woningcorporaties en gemeenten
  • hebt u een beeld van de op dit moment actuele thema’s
  • weet u welke positie de huurdersorganisatie heeft op grond van de Overlegwet en Woningwet 2015

Dag 2: Huurprijsbeleid: de kaders en het eigen beleid
De kaders voor het huurprijsbeleid liggen vast in de wet. Daarnaast heeft de verhuurder de vrijheid om binnen die kaders eigen beleid te maken. Als huurdersorganisatie bent u betrokken bij dat beleid. Kennis daarover is nodig om daarover mee te kunnen praten.
We bespreken eerst hoe de huurprijs van een sociale huurwoning tot stand komt. Daarbij komen het woningwaarderingsstelsel (de puntentelling) en begrippen als maximale huur en streefhuur aan de orde. U leert wanneer een woning geliberaliseerd is en wat de gevolgen daarvan zijn.
Van grote invloed op het huurbeleid is de invoering van het passend toewijzen sinds januari 2016.
U krijgt een beeld van hoe dat in de praktijk er uit kan zien. Tenslotte is van belang dat u weet wat de huursombenadering inhoudt en welke keuzes dat oplevert voor het huurprijsbeleid van uw verhuurder.

Na afloop

  • hebt u op het gebied van huurprijs en huurbeleid een goede introductie.
  • hebt u met andere huurdersorganisaties uitgewisseld hoe deze omgaan met het huurprijsbeleid n.

Dag 3: De huurdersorganisatie en de huurders
Een veelgehoorde klacht in het huurderswerk is, dat men de betrokkenheid van de huurders mist. Wat voor mogelijkheden heb je als huurdersorganisatie om daar verandering in te krijgen? Hoe zorg je ervoor dat de huurdersorganisatie echt iets betekent voor de achterban?
En wie is eigenlijk de achterban? Dat is het thema waar we de derde dag mee aan de slag gaan.
We beginnen bij uzelf: u wordt uitgenodigd om eens stil te staan bij hoe u tegen het werk van een huurderorganisatie aankijkt. Wat mist de wereld volgens u als de huurderorganisatie ophoudt te bestaan? Wat is uw motivatie om dit werk te doen en hoe staan anderen daar in?
Vervolgens bespreken we de mogelijkheden om uw huurdersorganisatie bekend te maken bij de achterban. Welke ‘doelgroepen’ bevinden zich in uw achterban en hoe benader je die het best? Welk beeld moet er richting de achterban gecommuniceerd worden en welke middelen zet je daarvoor in?

Na afloop

  • hebt u nagedacht over wat het ‘bestaansrecht’ van een huurdersorganisatie zou kunnen/moeten zijn.
  • bent u zich ervan bewust dat uw organisatie ook te maken heeft met beeldvorming en u hebt tips over welke middelen u kunt inzetten bij de communicatie met uw achterban.


E-mail: fkok@wka-centrum.nl
Telefoon: 020 551 77 47


Wat hebben wij u te bieden?

Wat hebben wij u te bieden?

Cursus Agenda 2019

15 november
De klachten- of geschillencommissie – Dag 3
Aristo Utrecht

25 november
Werkplan en begroting
Regio West

27 november
Huurders tussen kopers
Regio West