Servicekosten, hoe hoort het eigenlijk?

11 november 2019
Locatie: regio West
Meld je hier aan

12 november 2019
Locatie: regio Noord-Oost
Meld je hier aan


Dagcursus € 162,- (voor lidorganisaties van de woonbond)
Dagcursus € 187,- (voor niet-lidorganisaties en persoonlijke leden)


Servicekosten vormen een belangrijk deel van de woonlasten, zeker voor huurders die te maken hebben met gemeenschappelijke ruimtes. De jaarlijkse afrekening is het moment waarop huurders kunnen controleren of de gemaakte kosten kloppen met wat er bij hen in rekening is gebracht. Wat is daarbij de rol van de huurdersorganisatie en de bewonerscommissie?

De regels waar de verhuurder zich aan moet houden als het gaat om de servicekosten zijn wettelijk vastgelegd. De huurdersorganisatie heeft advies- en zelfs instemmingsrecht op (wijzigingen) in het servicekostenbeleid van de verhuurder. Dan kan het bijvoorbeeld gaan over de manier waarop de afrekeningen richting de huurders gaan , maar ook wat wel en niet doorberekend wordt aan kosten. Dus wat zijn nu de goede afspraken om te maken als het gaat om dat beleid? Het Beleidsboek Servicekosten van de Huurcommissie geeft een goed beeld op welke manier de Huurcommissie de verdeling van de servicekosten beoordeelt. Dat is daarmee een goede leidraad. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden oefent u in het werken met dit beleidsboek.

Bij wijzigingen in het servicekostenpakket door de verhuurder dient hij zich ook aan de regels te houden die de Overlegwet en het Burgerlijk Wetboek daarvoor geven. We bespreken de procedure. De bewonerscommissie komt hierbij in beeld. Met de kennis die u op deze dag opdoet kunt u uw bewonerscommissies goed informeren over wat hun positie in het overleg is als het gaat om het servicekosten pakket. Ook gaan we in op mogelijkheden om de servicekosten te verlagen, iets waar de verhuurder zelf niet een direct belang bij heeft.

Tot slot is er bij het schrijven van deze tekst sprake van mogelijke wijzigingen in de servicekostenwetgeving als het gaat om het doorrekenen van de kosten voor het onderhoud van installaties. U krijgt de actuele stand van zaken te horen en wat daar de mogelijke consequenties van zijn.

Na afloop

  • kent u de wettelijke voorschriften met betrekking tot de servicekosten.
  • kent u de indeling en het nut van het Beleidsboek Servicekosten van de Huurcommissie.
  • kent u de procedure die de Overlegwet voorschrijft bij wijzigingen in het pakket.
  • weet u hoe u te maken kunt krijgen met de nieuwe Warmtewet.
  • Hebt u nagedacht over wat goede afspraken zijn voor het servicekostenbeleid.
  • Kent u de rol en positie van bewonerscommissies als het gaat om pakketwijziging.


Wat hebben wij u te bieden?

Wat hebben wij u te bieden?

Cursus Agenda 2019

15 november
De klachten- of geschillencommissie – Dag 3
Aristo Utrecht

25 november
Werkplan en begroting
Regio West

27 november
Huurders tussen kopers
Regio West