Training Energiecoach

Training van drie dagdelen voor groepen huurders met de ambitie om Energiecoach te worden. Deze training kan worden ingekocht door huurdersorganisaties en verhuurders die werk willen maken van energie besparen in en om het huis. Tijdens de training worden huurders opgeleid tot Woonbond Energiecoach, een enthousiaste vrijwilliger die andere huurders helpt om zuiniger om te gaan met energie. In de cursus is er veel ruimte voor uitwisseling van eigen ervaringen.

Na succesvolle afronding ontvangen deelnemers het Certificaat Energiecoach van de Woonbond. Zij kunnen terecht bij de huurderslijn van de Woonbond voor inhoudelijke en technische vragen. Verder worden de Energiecoaches uitgenodigd voor een ‘Energiecoachcafé’, een nascholingsbijeenkomst waarin professionalisering, uitwisseling en contact leggen centraal staan.

Na afloop

Na het volgen van deze training Energiecoach zijn de deelnemers in staat om:

 • de kennis die zij hebben opgedaan om te zetten in praktische adviezen aan huurders
 • (kleinschalige) voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren voor groepen huurders
 • bespaardoelen te stellen met de huurders om naar toe te werken.
 • de hulpmiddelen in te zetten die in de cursus zijn behandeld
 • huurders op een inspirerende manier te coachen bij het besparen van energie

Doelgroep

Huurders met de ambitie om Energiecoach te worden. Een specifieke vooropleiding of kennis over energie besparen is niet vereist. Wel verwachten we dat de deelnemers communicatief zijn, durf hebben om anderen voor te lichten en in staat zijn om informatieavonden (bijvoorbeeld bij huurders thuis) te organiseren.

In de training komt aan bod

 • Kennismaking en uitwisseling
 • De rol van de Energiecoach
 • Energieweetjes en tips uit de praktijk
 • Gas: achtergronden, kengetallen en dagelijks gebruik
 • Elektriciteit: achtergronden, kengetallen en dagelijkse praktijk
 • Water: achtergronden, kengetallen en hulpmiddelen om water te besparen
 • De slimme meter: inzicht in het eigen verbruik
 • Belang van isolatie en ventilatie
 • Lezen van de energierekening
 • Coaching vaardigheden, valkuilen en tips
 • Ideeën om bewoners te stimuleren en enthousiast te maken
 • Ontwikkelen van een werkplan

Cursusduur

Drie dagdelen van 2½ uur. In overleg met u bepalen we of de training overdag, in de avond of in het weekend wordt gegeven en op welke locatie de training wordt gehouden. Om zoveel mogelijk rendement uit deze training te halen, werken we met groepen die niet groter zijn dan 14 personen. De ervaring leert dat alle deelnemers dan nog voldoende individuele aandacht krijgen. De training wordt in overleg met u op maat samengesteld. Over elk onderdeel nemen we informatie op in een cursusmap, waardoor deze als naslagwerk dient.

Kosten

Onze reguliere tarieven voor een cursus-op-maat (prijs per dagdeel, zie aanvraagformulier) zijn van toepassing.

In hun werk als Energiecoach kunnen deelnemers gebruik maken van een materiaalpakket dat de Woonbond tegen kostprijs aanbiedt.  Dit materiaalpakket bevat oa exemplaren van de Energiebesparingsmeetlat, quizformulieren, evaluatieformulieren en een Energiebespaarkoffer.

Werving cursisten / locatie

Als opdrachtgever zorgt u zelf voor de werving van deelnemers en voor een geschikte locatie om de training te kunnen houden.


Wat hebben wij u te bieden?

Wat hebben wij u te bieden?

Cursus Agenda 2019

11 september
Wonen en Zorg in de prestatieafspraken
Regio Zuid

18 september
Huurders tussen kopers
Regio West

24 september
Financiën van woningcorporaties
Regio Noord-Oost

25 september
Vergoedingen voor huurderswerk
Utrecht

7 oktober
Werkplan en begroting
Regio West

11 oktober
Overleggen met resultaat
Regio Noord-Oost

14 oktober
3 daagse Oriëntatie Volkshuisvesting
Utrecht

23 oktober
Leefbaarheid
Regio Zuid

28 oktober
3 daagse Oriëntatie Volkshuisvesting
Utrecht

11 november
Servicekosten, hoe hoort eigenlijk?
Regio West

12 november
Servicekosten, hoe hoort eigenlijk?
Regio Noord-Oost

25 november
3 daagse Oriëntatie Volkshuisvesting
Utrecht