Wonen en Zorg in de prestatieafspraken

Cursusdatum: 11 september 2019
Locatie: regio Zuid
>Schrijf je hier in!


Dagcursus € 162,- (voor lidorganisaties van de woonbond)
Dagcursus € 187,- (voor niet-lidorganisaties en persoonlijke leden)


Deze cursus is speciaal voor huurdersorganisaties van sociale verhuurders!

Huurdersorganisaties zijn de derde partij zijn aan tafel bij de gemeentelijke prestatieafspraken. De prestatieafspraken zijn een (jaarlijks) vervolg op het bod dat een sociale verhuurder jaarlijks moet uitbrengen op de gemeentelijke volkshuisvestingsopgave. Denk daarbij aan de aantallen woningen die de verhuurder denkt te kunnen bouwen, haar bijdrage aan de verduurzaming van het woningbezit of haar inbreng op het gebied van wonen en zorg. Inmiddels hebben de meeste huurdersorganisaties ervaring opgedaan met die gemeentelijke afspraken.

Deze dag zoomen we in op het thema wonen en zorg. De ontwikkeling van het langer thuis wonen, niet alleen door ouderen, maar ook door andere kwetsbare groepen maakt dat er nieuwe dilemma’s ontstaan. De lokale prestatieafspraken zijn bij uitstek een plek waar afspraken gemaakt kunnen worden hoe met die dilemma’s om te gaan. Daarbij kan het gaan om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van geschikte woningen, aanpassingen van bestaande woningen, maatwerk bij het toewijzen, maar ook de aanwezigheid van voldoende voorzieningen in de wijk, en eventueel de toekomst en functie van bestaande verzorgingshuizen. We staan stil bij de rol die de huurdersorganisatie heeft bij de prestatieafspraken over dit onderwerp en bij het belang van contact leggen met andere partijen die met dit onderwerp bezig zijn.

Deze dag leert u hoe andere huurdersorganisaties tot nu toe zijn omgegaan met het voorgenomen bod van de verhuurder, de rol die ze gespeeld hebben in het proces van de prestatieafspraken en staan we stil bij de resultaten die tot nu toe zijn geboekt. Bovendien blikken we terug op de gang van zaken de afgelopen jaren en leren (ook van elkaar) hoe het beter kan.

Na afloop

  • hebt u zicht op welke dilemma’s er spelen rond het onderwerp wonen en zorg.
  • hebt u voorbeelden gekregen van hoe daar her en der in het land oplossingen voor bedacht worden.
  • kent u de rol van een huurdersorganisatie bij het uitbrengen van het bod op de prestatieafspraken en hebt u gehoord hoe andere huurdersorganisaties hiermee zijn omgegaan.
  • weet u ook hoe dat bod op verschillende plaatsen een rol heeft gespeeld bij de prestatieafspraken en hebt u nagedacht over wat mogelijk goede afspraken zijn voor in uw eigen gemeente.


Wat hebben wij u te bieden?

Wat hebben wij u te bieden?

Cursus Agenda 2020