Zomervierdaagse betaalbaarheid


Dag 1 – 5 juli
Sociale huur, meer dan een vangnet?
is de sociale huursector een vangnet voor alleen de laagste inkomens of moet ze juist een brede huursector zijn?


Dag 2 – 19 juli
Betaalbaar wonen zonder huurtoeslag
Op deze dag  gaat het over de groep huurders die net buiten de huurtoeslag valt, maar nog wel in aanmerking komt voor een sociale huurwoning.


Dag 3 – 2 augustus
Passend toewijzen & prestatieafspraken
Corporaties moeten passend toewijzen; ze moeten woningen aanbieden in de huurprijsklasse die bij het inkomen van het huishouden past.


Dag 4 – 16 augustus
Woonlasten bij verduurzaming
In het klimaatakkoord is afgesproken dat bij het energiezuinig maken van de woning, de woonlasten niet mogen stijgen.Om huurders over de streep te krijgen zul je een woonlastenwaarborg moeten afspreken. Er liggen voorstellen om deze wettelijk te regelen. U hoort vandaag de laatste stand van zaken.


Femke Kok
E-mail: fkok@wka-centrum.nl
Telefoon: 020 551 77 47


Wat hebben wij u te bieden?

Wat hebben wij u te bieden?

Cursus Agenda 2019

15 november
De klachten- of geschillencommissie – Dag 3
Aristo Utrecht

25 november
Werkplan en begroting
Regio West

27 november
Huurders tussen kopers
Regio West