Huurrecht verhelderd

Cursus over de belangrijkste regelgeving in het huurrecht. Deze cursus wordt uitsluitend op verzoek gegeven. Meestal aan huurdersorganisaties, maar soms ook aan verhuurmedewerkers.

In deze cursus van vier dagdelen worden alle belangrijke regels behandeld over onderhoud, door huurders zelf aangebrachte veranderingen, huurprijzen en servicekosten. De cursus geeft inzicht in de reikwijdte van wettelijke regelgeving en de consequenties daarvan voor het beleid van een verhuurder.

De cursus bestaat uit vier modules:

  1. Onderhoud en de gebrekenregeling
  2. Klusrecht en zelf aangebrachte veranderingen
  3. Huurprijzen, huurverhoging en huurverlaging
  4. Servicekosten

Na afloop…

  • Bent u op de hoogte van de belangrijkste regels in het huurrecht
  • Kent u de belangrijkste regels van het ‘klusrecht’, bij het onderhoud en de servicekosten
  • Weet u welke bevoegdheden de huurcommissie heeft
  • Bent u in staat te beoordelen of huurverhogingsvoorstellen correct zijn
  • Kunt u in de weg vinden in het Burgerlijk Wetboek en de uitvoeringswet

Doelgroep

Leden van huurdersorganisaties. We geven deze cursus ook wel aan groepen medewerkers van woningcorporaties of particuliere verhuurders.

Cursusduur

De standaardduur van deze cursus is vier dagdelen van 2.5 uur.  Kleine aanpassingen op het programma zijn mogelijk. We gaan dan bijvoorbeeld dieper in op de onderdelen waarover u meer wilt weten of die in uw specifieke situatie van belang zijn.

Uitsluitend op verzoek

Deze cursus wordt uitsluitend op verzoek gegeven, en dus niet aangeboden als cursus met open inschrijving. Data, cursuslocatie en aanvangstijden worden in onderling overleg vastgesteld. Als we de cursus overdag geven is dat meestal van 10.00 tot 12.30 uur of van 13.30 tot 16.00 uur. In de avond gaat het meestal om het tijdvak 19.30 – 22.00 uur. Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus bedraagt 20.