Werking en toekomst huurtoeslag

Deze cursus over de huurtoeslag helpt bewonersorganisaties om beter op te komen voor de belangen van huurders met een laag inkomen.

De Wet op de huurtoeslag zorgt ervoor dat sociale huurwoningen bereikbaar zijn voor mensen met lagere inkomens. De wet maakt onderscheid in vier huishoudtypen en kent verschillende inkomensgrenzen. Daarnaast zijn er ook verschillende huurprijsgrenzen ingebouwd. Dit levert een systeem op waarbij, afhankelijk van het huishoudtype en de hoogte van de huur, verschillende kortingspercentages gelden.

In deze cursus gaan we dit systeem verkennen en in de vingers krijgen aan de hand van rekenvoorbeelden en een schema. Aanvullend staan we stil bij wat er gebeurt met de huurtoeslag -en welke gevolgen dat heeft voor huishoudens- als de bruto huur stijgt tot de liberalisatiegrens, of zelfs daar doorheen schiet. Op het programma staan de verschillende begrippen uit de Wet op de huurtoeslag (Wht), de gevolgen van het stijgen van de bruto huur voor de netto huur bij huurtoeslagontvangers, en de rol die de verschillende grenzen in de huurtoeslag zouden kunnen spelen in het huur(prijs)beleid.

Na afloop…

  • Kunt de betekenis van de verschillende grenzen in de Wht uitleggen.
  • Bent u op de hoogte van de gevolgen voor de netto huur bij het stijgen van de bruto huurprijzen.
  • Bent u in staat om gewenste aanpassingen van het huurprijsbeleid van uw verhuurder te formuleren.

Doelgroep

Leden van huurdersorganisaties.

Cursusduur

De standaardduur van deze cursus is 2 dagdelen. Als u deze cursus ‘op maat’ bestelt is aanpassing van het programma mogelijk. We gaan dan bijvoorbeeld dieper in op onderwerpen waarover u meer wilt weten of die in uw specifieke situatie van belang zijn.

Op maat of open inschrijving?

Deze cursus wordt ook aangeboden als dagcursus met open inschrijving. Bij een cursus op maat bepalen we in overleg de datum, het tijdstip en de cursuslocatie.