Leefbaarheidsbeleid

Veel huurdersorganisaties vinden leefbaarheid belangrijk, zeker als zij in buurten werken waar de leefbaarheid onder druk staat. Doet uw verhuurder genoeg om de leefbaarheid te bevorderen, en doet hij daarbij de juiste dingen? Wat moet hij volgens de wet aan leefbaarheid doen? Hoe kunt u invloed krijgen op zijn leefbaarheidsbeleid? Deze cursus van het WKA geeft daar inzicht in.

Leefbaarheid is een ruim begrip. Zo kan het gaan om bewonersinitiatieven waar de verhuurder geld voor beschikbaar stelt. Welke opdracht heeft de verhuurder wettelijk gezien eigenlijk om aan leefbaarheid te doen? En welke rol kan uw huurdersorganisatie hebben als het gaat om beleid over leefbaarheid?

In deze cursus bespreken we wat het Besluit beheer sociale huursector (bbsh) zegt over de bijdrage die verhuurders moeten leveren aan de leefbaarheid in buurten en wijken waar ze woningen hebben. Een sociale verhuurder legt wat dat betreft jaarlijks verantwoording af. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting, de financiële toezichthouder van de sector, maakt die investeringen, opgesplitst in verschillende leefbaarheidsgebieden, met elkaar vergelijkbaar.

Een huurdersorganisatie die gesprekspartner wil zijn over het leefbaarheidsbeleid van de verhuurder, heeft dus de mogelijkheid om te zien hoe de eigen verhuurder het doet in vergelijking met andere verhuurders. Tenslotte bespreken we wat een gewenst leefbaarheidsbeleid zou zijn en wat al dan niet wenselijke activiteiten zijn als het om bevorderen van de leefbaarheid gaat.

Na afloop…

  • Weet u wat er over leefbaarheidsactiviteiten van sociale verhuurders geregeld is in het bbsh  en in de Overlegwet.
  • Weet u wat u over leefbaarheid kunt vinden in de cijfers van het Centraal Fonds Volkshuisvesting.
  • Hebt  u stilgestaan bij wat (minder of niet-) wenselijke activiteiten zijn in het kader van leefbaarheid.
  • Hebt  u opvattingen ontwikkeld over een gewenst leefbaarheidsbeleid.

Doelgroep

Leden van huurdersorganisaties.

Cursusduur

De standaardduur van deze cursus is 1 dag (10 tot 16 uur). Als u deze cursus ‘op maat’ bestelt is aanpassing van het programma mogelijk. We gaan dan bijvoorbeeld dieper in op onderwerpen waarover u meer wilt weten of die in uw specifieke situatie van belang zijn.

Op maat of open inschrijving?

Deze cursus wordt ook aangeboden als dagcursus met open inschrijving. Bij een cursus op maat bepalen we in overleg de datum, het tijdstip en de cursuslocatie.