Lezen van de jaarrekening

Is de jaarrekening van uw verhuurder lastig te begrijpen? Na deze cursus van het WKA is dat niet meer het geval.

Huurdersorganisaties die zich verdiepen in het financiële beleid van hun woningcorporatie, hebben daar profijt van in de belangenbehartiging. We maken bij deze cursus zoveel mogelijk gebruik van gegevens van uw eigen corporatie, waaronder de jaarrekening. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Financieel beleid en de relatie met het huurbeleid
  • Onderhoud en woningverbetering en de verkoop van huurwoningen
  • Exploitatie van de corporatie, inkomsten uit huur en nevenactiviteiten, uitgaven aan onderhoud, beheer- en organisatiekosten
  • Vermogenspositie van de corporatie en beoordeling daarvan door het Centraal Fonds Volkshuisvesting

In deze cursus nemen we de cijfers door van de verhuurders van de deelnemers aan deze cursus. Van tevoren ontvangt u een overzicht van wat u mee moet nemen, zoals jaarrekening en begroting.

Na afloop…

  • Kent u begrippen als solvabiliteit, liquiditeit, bedrijfswaarde, marktwaarde, rentedekkingsgraad en loan to value.
  • Kunt u financiële argumenten van de corporatie op hun waarde beoordelen.
  • Heeft u beter inzicht in de financiële omstandigheden die leiden tot aangepast beleid voor onderhoud, verkoop en huurverhoging.
  • Kunt u de gegevens van uw eigen corporatie vergelijken met die van andere corporaties, waardoor u de positie van uw corporatie beter kunt beoordelen.

Doelgroep

Leden van huurdersorganisaties

Cursusduur

De standaardduur van deze cursus is 2 dagdelen. Als u deze cursus ‘op maat’ bestelt is aanpassing van het programma mogelijk. We gaan dan bijvoorbeeld dieper in op onderwerpen waarover u meer wilt weten of die in uw specifieke situatie van belang zijn.