Oriëntatie volkshuisvesting

Deze dag is bedoeld voor beginnende bestuursleden van huurdersorganisaties in de particuliere sector. In vogelvlucht bespreken we de belangrijkste zaken die u in uw bestuurswerk tegenkomt zodat u snel in staat bent om mee te draaien.

Aan de orde komen:

  • Positie en zeggenschap van de huurdersorganisatie: de Overlegwet.
  • Huurprijzen: gereguleerd of geliberaliseerd?
  • Servicekosten: de regels uit het Burgerlijk Wetboek.
  • De onderhoudsverdeling tussen verhuurder en huurder zoals deze geregeld is in het Burgerlijk wetboek.
  • Kennismaking met de principes van gemengd beheer (koop- en huurappartementen onder één dak) en de invloed van de huurders op besluitvorming in de VvE.
  • Ervaringen (successen en probleemsituaties) uitwisselen.

Na afloop…

  • hebt u basiskennis opgedaan over een aantal onderwerpen die met name in de particuliere sector vaak van belang zijn.
  • hebt u met andere bestuursleden uit het land ervaringen kunnen uitwisselen.

Doelgroep

Voor huurdersorganisatie in de particuliere sector.