Servicekosten en ontwikkelingen nieuwe Warmtewet

Servicekosten vormen een belangrijk deel van de woonlasten, zeker voor huurders die te maken hebben met gemeenschappelijke ruimtes. De jaarlijkse afrekening is het moment waarop u als huurder kunt controleren of de gemaakte kosten kloppen met wat er bij u in rekening is gebracht. Daarom is het belangrijk voor u om te weten wat in rekening gebracht mag worden en wat niet.

De regels waar de verhuurder zich aan moet houden als het gaat om de servicekosten zijn wettelijk vastgelegd. Toch is er vaak onenigheid met de verhuurder over het voorschot, de kwaliteit van de leveringen en diensten en over de afrekening. In deze cursus leert u hoe u daarmee om kunt gaan en welke stappen u kunt nemen als de afrekening niet klopt. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden
oefent u in het werken met het Beleidsboek Servicekosten van de Huurcommissie zodat u een goed beeld krijgt op welke manier de Huurcommissie de verdeling van de servicekosten beoordeelt.

Bij wijzigingen in het servicekostenpakket door de verhuurder dient hij zich ook aan de regels te houden die de Overlegwet en het Burgerlijk Wetboek daarvoor geven. We bespreken de procedure. Ook gaan we
in op mogelijkheden om de servicekosten te verlagen, iets waar de verhuurder zelf niet een direct belang bij heeft.

Na afloop

  • kent u de wettelijke voorschriften met betrekking tot de servicekosten
  • kent u de indeling en het nut van het Beleidsboek Servicekosten van de Huurcommissie
  • kent u de procedure die de Overlegwet voorschrijft bij wijzigingen in het pakket.
  • weet u hoe u te maken kunt krijgen met de nieuwe Warmtewet

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin