Vaardig adviseren

Cursus vaardig adviseren voor bewonersorganisaties. Na deze cursus bent u beter in staat adviezen te geven waar uw verhuurder niet omheen kan.

U wilt natuurlijk graag tot goede afspraken komen met uw verhuurder. Afspraken waar bewoners wat aan hebben! U wil dat uw advies ook echt iets uithaalt, dat u in staat bent om de verhuurder te overtuigen en dat u daarmee de mogelijkheid hebt om invloed uit te oefenen op het beleid. Na deze cursus hebt u handvatten om daarmee aan de slag te gaan.

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben op basis van de Overlegwet op veel onderwerpen adviesrecht. Zij mogen gevraagd en ongevraagd advies geven aan de verhuurder. Maar hoe geef je nou een goed advies? Welke vaardigheden zijn daarvoor nodig? Allereerst zal de informatie goed geanalyseerd moeten worden. Wat is het speelveld? Vervolgens formuleert de huurdersorganisatie een goed beargumenteerd standpunt en maakt dit bekend bij de verhuurder. Daarna volgen overleggen en onderhandelingen met de verhuurder. Voor het overleg met de verhuurder is het van belang uw standpunt goed te presenteren. In deze cursus wordt aan al deze aspecten aandacht besteed.

Na afloop..

  • Weet u waar u op moet letten bij de voorbereiding van een overleg met uw verhuurder.
  • Weet u hoe u uw advies/standpunt duidelijk voor het voetlicht brengt bij uw verhuurder.
  • Heeft u tips gekregen om succesvol te kunnen onderhandelen met uw verhuurder.

Doelgroep

Leden van huurdersorganisaties en bewonerscommissies

Cursusduur

De standaardduur van deze cursus is 2 dagdelen. Als u deze cursus ‘op maat’ bestelt is aanpassing van het programma mogelijk. We gaan dan bijvoorbeeld dieper in op onderwerpen waarover u meer wilt weten of die in uw specifieke situatie van belang zijn.

Op maat of open inschrijving?

Deze cursus wordt ook aangeboden als dagcursus met open inschrijving. Bij een cursus op maat bepalen we in overleg de datum, het tijdstip en de cursuslocatie.