Voorbereiden op visitatie

Is uw verhuurder aan de beurt voor een visitatie? Het loont als ook uw huurdersorganisatie zich daar goed op voorbereidt. Deze cursus helpt daarbij.

Alle woningcorporaties die lid zijn van corporatiekoepel Aedes moeten zich eens in de vier jaar door een visitatiebureau laten beoordelen. In die beoordeling worden de maatschappelijke prestaties onder de loep genomen. Tijdens een visitatie wordt ook uitvoerig gesproken met een vertegenwoordiging van huurders. Het oordeel van huurders weegt zelfs in de rapportcijfers. Voor huurdersorganisaties is het dus erg belangrijk om actief deel te nemen aan het proces van visitatie.

In deze cursus maakt u kennis met het proces en de methodiek van visitatie. Hierdoor krijgt u scherp zicht op uw rol en kunt u zich goed voorbereiden op het gesprek met de visitatiecommissie.

Na afloop…

  • Weet u wat visitatie inhoudt en waarom de inbreng van huurders daarin belangrijk is
  • Weet u hoe het proces van visitatie verloopt, welke partijen betrokken zijn en wat de rol van uw huurdersorganisatie daarbij is
  • Heeft u kennis van de gebruikte -onlangs vernieuwde- visitatiemethodiek (Methodiek Maatschappelijke Visitatie versie 5.0)
  • Heeft u nagedacht over de punten die u wilt voorbereiden voorafgaand aan het visitatiegesprek

Doelgroep

Leden van huurdersorganisaties, waarvan de verhuurder (woningcorporatie die lid is van Aedes) binnen een jaar een visitatie krijgt

Cursusduur

Deze opleiding wordt door WKA samen met Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) gegeven (

);
hij kan ook incompany worden uitgevoerd.