Cursus

Betaalbaarheid van het wonen

vrijdag 15 juni 2018
10.00 uur - 16.00 uur

Betaalbaarheid staat al jarenlang hoog op de agenda van menig huurdersorganisatie. De afgelopen jaren is dat nog eens benadrukt toen de minister de betaalbaarheid als eerste prioriteit noemde voor de gemeentelijke prestatieafspraken. Tijdens deze cursusdag leert u wat er de afgelopen jaren zoal heeft gespeeld en hoe daar in verschillende gemeenten mee wordt omgegaan.

Deze cursus leert u hoe de betaalbaarheid bij uw verhuurder zich verhoudt tot die bij andere verhuurders, u ontdekt hoe het systeem van de huurtoeslag heeft bijgedragen aan de (on)betaalbaarheid van de huidige huurprijzen. We staan stil bij de rol die de streefhuren gespeeld hebben bij de verhoging van het gemiddelde huurniveau en u leert wat, in termen van de toezichthouder (Autoriteit Woningmarkt), te duur verhuren is.

Aanvullend leert u hoe de betaalbaarheid van het wonen vorm krijgt in het beleid van de minister en hoe er in gemeentelijke prestatieafspraken aandacht wordt besteed aan dit thema.

Na afloop…

  • kent u het onderscheid in de begrippen goedkoop, betaalbaar en duur
  • weet u hoe de huurtoeslag van invloed is op de betaalbaarheid
  • hebt u geleerd wat te duur verhuren en passend toewijzen is
  • hebt u kennis gemaakt met verschillende manieren waarop huurdersorganisaties de betaalbaarheid op de agenda hebben gekregen

Meer informatie

Femke Kok
020-5517747
ma-do van 10 tot 13 uur
Contactformulier

Kosten

Lidorganisatie Woonbond

€ 159

Huurdersorganisatie (geen lid) of persoonlijk lid Woonbond

€ 183

Beroepskracht

€ 302 (excl btw)

Documentatie en lunch is bij de prijs inbegrepen


Annuleren

>14 dagen voor aanvang

geen kosten

14-7 dagen voor aanvang

50% cursuskosten

< 7 dagen voor aanvang

100% cursuskosten

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin