Cursus

Prestatieafspraken: verplicht nummer of kans?

vrijdag 5 oktober 2018
10.00 uur - 16.00 uur

In de Woningwet is voorgeschreven dat huurdersorganisaties een volwaardige partij zijn naast de corporaties  en de gemeente. De prestatieafspraken zijn een (jaarlijks) vervolg op het bod dat een sociale verhuurder elk jaar vóór 1 juli moet uitbrengen op de gemeentelijke volkshuisvestingsopgave. Voorbeelden hiervan zijn: de aantallen woningen die de verhuurder denkt te kunnen bouwen, haar bijdrage aan de verduurzaming van het woningbezit, haar inbreng op het gebied van wonen en zorg of de huisvesting van urgent woningzoekenden. Het bod heet ook wel het voorgenomen activiteitenoverzicht. Inmiddels hebben de meeste huurdersorganisaties ervaring opgedaan met het maken van deze prestatieafspraken.

Deze dag staan we stil bij de rol die de huurdersorganisatie heeft bij het uitbrengen van het bod èn bij het maken van de prestatieafspraken. We gaan in op de belangrijke thema’s die bijna standaard hierbij aan bod komen. U leert welke mogelijke rollen een huurdersorganisatie kan spelen bij zowel het bod van de verhuurder als de latere prestatieafspraken.

Deze dag leert u hoe andere huurdersorganisaties tot nu toe zijn omgegaan met het voorgenomen bod van de verhuurder, de rol die ze gespeeld hebben in het proces van de prestatieafspraken en staan we stil bij de resultaten die tot nu toe zijn geboekt. Bovendien blikken we terug op de gang van zaken de afgelopen jaren en leren (ook van elkaar) hoe het beter kan.

Na afloop…

  • kent u de voorschriften ten aanzien van het bod van de verhuurder
  • kent u de rol van een huurdersorganisatie daarbij en hebt u gehoord hoe andere huurdersorganisaties ermee zijn omgegaan tot nu toe
  • weet u ook hoe dat bod op verschillende plaatsen een rol heeft gespeeld bij de prestatieafspraken
  • hebt u kennisgemaakt met verschillende aanpakken
  • hebt u bedacht hoe het in de eigen gemeente (nog) beter kan

Meer informatie

Femke Kok
020-5517747
ma-do van 10 tot 13 uur
Contactformulier

Kosten

Lidorganisatie Woonbond

€ 159

Huurdersorganisatie (geen lid) of persoonlijk lid Woonbond

€ 183

Beroepskracht

€ 302 (excl btw)

Documentatie en lunch is bij de prijs inbegrepen


Annuleren

>14 dagen voor aanvang

geen kosten

14-7 dagen voor aanvang

50% cursuskosten

< 7 dagen voor aanvang

100% cursuskosten

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin