Cursus

Wonen en Zorg

dinsdag 4 september 2018
10.00 uur - 16.00 uur

Het langer thuis wonen door ouderen is een feit. Meer mensen die zorg nodig hebben moeten in hun bestaande woning kunnen blijven wonen of de mogelijkheid hebben om te verhuizen naar een woning die wel geschikt is. Het thema is door de minister genoemd als  één van de vier belangrijke onderwerpen waarover in elk geval iets afgesproken moet worden in de prestatieafspraken.

We brengen de opgave die deze ontwikkeling met zich meebrengt in beeld. Eigen onderzoek onder corporaties laat zien dat het onderwerp daar leeft: 80% ervaart de gevolgen van het langer thuis wonen en bij 90% van de corporaties is minder dan 60% van de woningen geschikt. Dat maakt duidelijk dat er in het beleid van uw verhuurder aandacht moeten komen voor voldoende geschikte (en betaalbare) huurwoningen. De huurdersorganisatie kan daarbij alert zijn op zaken als aanpassingen aan de bestaande woning en doorstroommogelijkheden naar geschiktere woningen. Op het terrein van de prestatieafspraken is samenwerking tussen de partijen die betrokken zijn bij ‘wonen en zorg’ nodig om nieuwe mogelijkheden te verkennen. Afspraken tussen de gemeente en de corporatie over hoe omgegaan wordt met (de financiering van) WMO aanpassingen kunnen daar worden gemaakt.

U krijgt een aantal voorbeelden. Er wordt tevens nagedacht over nieuwe mogelijkheden om wonen en zorg te combineren. Afhankelijk van de situatie kan dat vragen oproepen over bijvoorbeeld de woonzorgarrangementen die er geboden worden of over de rol van de cliëntenraad naast die van de bewonerscommissie. We bespreken de aandachtspunten hierbij.

Na afloop…

  • hebt u een beeld van de opgave die er is op het gebied van wonen en zorg
  • hebt u nagedacht over de manier uw verhuurder hiermee aan de slag kan
  • hebt u kennisgemaakt met nieuwe vormen van het combineren van wonen en zorg en de aandachtspunten daarbij

Meer informatie

Femke Kok
020-5517747
ma-do van 10 tot 13 uur
Contactformulier

Kosten

Lidorganisatie Woonbond

€ 159

Huurdersorganisatie (geen lid) of persoonlijk lid Woonbond

€ 183

Beroepskracht

€ 302 (excl btw)

Documentatie en lunch is bij de prijs inbegrepen


Annuleren

>14 dagen voor aanvang

geen kosten

14-7 dagen voor aanvang

50% cursuskosten

< 7 dagen voor aanvang

100% cursuskosten

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin