Anne Ubbels

Anne werkt sinds 2014 voor WKA als (extern) adviseur woningkwaliteit. Het programma ‘Bespaar energie met de Woonbond’ (o.a. energielijn, energiebus) beslaat een groot deel van haar werkzaamheden. Daarnaast adviseert zij bij verbeter- en onderhoudsprojecten. Woonlastenverlaging in combinatie met comfortverbetering staan daarbij voorop. Zij is gecertificeerd EPA adviseur.

Anne studeerde als bouwkundige af aan TU delft in de richtingen architectuur en bouwtechniek. Zij werkte als tekenaar, als technisch bewonersondersteuner in stadsvernieuwingswijken in Amsterdam, Rotterdam en Breda, als ontwerper van- en voorlichter bij een permanente tentoonstelling over ‘mens- en milieuvriendelijk bouwen, wonen en werken’ en als adviseur duurzaam bouwen bij een bouwfysisch adviesbureau. Daar heeft zij (voorbeeld)projecten begeleid en gedocumenteerd in publicaties, artikelen en lezingen. Zij deed diverse haalbaarheidsstudies en maakte (EPC- en GreenCalc)berekeningen. Ook werkte ze mee aan de softwareontwikkeling van rekenprogramma’s en hulpmiddelen om de controleurs van die berekeningen ter zijde te staan.

Sinds 2007 heeft zij haar eigen adviesbureau en werkt voor verschillende organisaties als adviseur, docent en hoofdredacteur. Motto: deel kennis en kunde op een manier dat de leek het begrijpt en de deskundige geïnteresseerd blijft.


Anne Ubbels
E-mail: aubbels@wka-centrum.nl
Telefoon: 020 551 77 84

Of neem contact op met het secretariaat Energieteam


Foto Anne Ubbels