Bram Meijer

Bram geeft diverse cursussen aan bewonersorganisaties en corporatiemedewerkers, en is samen met de collega’s verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe cursussen en het inhoudelijk actueel houden van het bestaande aanbod. Hij ontwikkelde o.a. cursussen over corporatiefinanciën en over de positie van huurders in complexen met zowel huur- als koopwoningen. Daarnaast leidt Bram groepen huurders op die Energiecoach willen worden.

Bram werkt sinds 1999 bij WKA.  Hij studeerde af aan de HBO-lerarenopleiding in Delft, en combineerde daarna twaalf jaar het leraarschap in het volwassenenonderwijs met een functie als projectmedewerker/opbouwwerker. Daarna werkte hij vijf jaar als opbouwwerker/coördinator bij Sonor te Rotterdam, een organisatie voor opbouwwerk. Hij gaf ondersteuning aan verschillende bewoners- en huurdersgroepen, coördineerde een wijkservicepunt en organiseerde een huurdersspreekuur.


Bram Meijer
E-mail: bmeijer@wka-centrum.nl
Telefoon: 020 551 77 49

Of neem contact op met het secretariaat Opleiding en Training.


Bram Meijer