Frans de Munk

Sinds de oprichting van het WKA in 1997 werkt Frans als senior adviseur. Met zijn lange staat van dienst heeft hij kennis en ervaring opgebouwd op meerdere gebieden: in de wijkvernieuwing, strategisch voorraadbeheer en huurbeleid, algemeen corporatiebeleid en fusie, vernieuwing participatie en huurdersorganisatie. Hij is de financiële specialist van het WKA. Frans geeft deskundige adviezen met een goed gevoel voor verhoudingen. Frans heeft zich vooral toegelegd op advies in complexe situaties en processen.

Vanaf 2015 is Frans ook beleidsmedewerker en productontwikkelaar bij het WKA. Hij ontwikkelde de wegwijzer voor het project HO+, de financiële check corporaties, de werkwijze voor beoordeling van het huursombeleid en de scheiding sociale huurwoningen / vrije sectorwoningen.

In 1991 kwam Frans bij de Nederlandse Woonbond in dienst als consulent en werd daarna hoofd van het regiokantoor en sectordirecteur. In de jaren daarvoor was hij technisch bewonersadviseur en freelance architect. Hij studeerde bouwkunde aan de TH in Delft, specialisatie volkshuisvesting.


Frans de Munk
E-mail: fdemunk@wka-centrum.nl
Telefoon: 020 551 77 67

Of neem contact op via het regiosecretariaat West


Foto Frans de Munk