Gerard Jager

Sinds 2007 werkt Gerard voor de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van het WKA. Hij werkt aan woonlastenonderzoeken, draagvlakmetingen, woonbelevingsonderzoeken, digitale panels en aan de ‘Kwaliteitsmeting huurdersorganisaties‘. Daarnaast adviseert hij bewonersorganisaties in herstructureringsgebieden.

Voor hij bij het WKA begon was Gerard vennoot bij De Verandering, een bureau voor organisatieontwikkeling en projectbegeleiding dat organisaties helpt bij het realiseren van maatschappelijke doelstellingen. Gerard werkte aan diverse projecten op het gebied van bewonersondersteuning. Daarbij won hij een prijs van de SEV voor het opzetten van een ‘social audit’, een instrument dat inzichtelijk maakt wat de maatschappelijke inspanningen  van woningcorporaties zijn. De audit biedt belanghebbenden een ingang om invloed uit te oefenen op het beleid van de corporatie.

Gerard Jager studeerde in Nijmegen sociologie en is opgeleid tot sociaal-wetenschappelijk onderzoeker.


Gerard Jager
E-mail: gjager@wka-centrum.nl
Telefoon: 020 551 77 65


Foto Gerard Jager