Gisèle Holdert

Gisèle Holdert geeft door het hele land cursussen aan huurdersorganisaties en bewonerscommissies. Samen met haar collega-opleiders stelt zij ook nieuwe cursussen samen. Daarvoor volgt ze op de voet welke wijzigingen er zijn in wet- en regelgeving over huren.

Gisèle ontwikkelde cursussen over wonen en zorg, asbestbeleid, de warmtewet en over hoe een huurdersorganisatie zich kan voorbereiden op de visitatie van hun corporatie. Hoe krijgt een huurdersorganisatie invloed op het beleid van de verhuurder? Op welke manier kan een bewonerscommissie een sterke positie in het overleg met de verhuurder krijgen? Bij deze en bij alle andere cursussen van het WKA staan die vragen centraal.

Sinds 2009 werkt Gisèle bij het WKA. In haar eerdere loopbaan was zij docent maatschappelijke vorming in het MBO, en gaf zij cursussen kunstgeschiedenis aan de Volksuniversiteit en in buurthuizen. Ze haalde haar onderwijsbevoegdheid tijdens haar studie Kunstgeschiedenis.


Gisèle Holdert
E-mail: gholdert@wka-centrum.nl
Telefoon: 020 551 77 46

Of neem contact op met het secretariaat Opleiding en Training.


Foto Gisèle Holdert