Hans Weevers

Hans woont al heel lang in Amsterdam, maar is geboren en getogen in Rotterdam. Wellicht daarom is Hans zeer resultaatgericht. Niet lullen maar poetsen.
Natuurlijk is Hans ook van het overleg. Volgens Hans kun je alleen maar resultaat boeken in het constructieve overleg tussen de huurdersorganisatie en de corporatie.

Aan zijn jeugd in Rotterdam heeft Hans een passie overgehouden: hij is fervent fan van de voetbalclub Feyenoord. Als inwoner van Amsterdam is dat soms lastig.
Maar Hans heeft nog een passie: iedereen, ook mensen met een lager inkomen, moeten een goed en betaalbaar huis kunnen krijgen. Daar wil Hans graag voor knokken.

De prestatieafspraken staan bij Hans hoog in het vaandel. Deze zijn, sinds de invoering van de vernieuwde Woningwet in 2015, voor de huurdersorganisaties zeer belangrijk.
Daar zijn twee redenen voor: enerzijds gaat het over belangrijke zaken, zoals beschikbaarheid en betaalbaarheid, maar ook over duurzaamheid, zorg, leefbaarheid etc. De tweede reden is dat de huurdersorganisaties aan tafel zitten, én dat doen als volwaardige partner.

Concrete resultaten vindt Hans zeer belangrijk, en de prestatieafspraken bieden daarvoor de mogelijkheid. Die mogelijkheid moeten de huurdersorganisaties dan wel oppakken.

Graag ondersteunt Hans huurdersorganisaties, helpt hen graag bij de prestatieafspraken, en ondersteunt hen bij het boeken van concrete resultaten. Want alleen dan, aldus Hans, bewijs je de meerwaarde: echte resultaten voor degenen om wie het gaat, de huurders.

Ps. Hans heeft bestuurskunde/politicologie gestudeerd. Hij heeft gewerkt bij twee corporaties, en bij twee gemeenten als beleidsmedewerker. Vier jaar zat hij in de gemeenteraad van Amsterdam, en ruim twaalf jaar was hij portefeuillehouder wonen in stadsdeel Oud-West, ook in Amsterdam.


Hans Weevers
E-mail: hweevers@wka-centrum.nl
Telefoon: 020 551 77 74

Of neem contact op via het regiosecretariaat West


HansWeevers1

Foto Hans Weevers