Joos Hamer

Joos werkt sinds 2008 als adviseur in de regio Zuid. Over de volle breedte van beleidsonderwerpen adviseert ze huurdersorganisaties, vindt ze vormen om de achterban te raadplegen en ondersteunt ze hen om hun advies te formuleren en deze met hun corporatie te bespreken. Ze luistert, ‘leest met een loepje’, stelt kritische vragen en verbindt.

Ze ondersteunt bewoners bij onderhoud, renovatie en sloop/nieuwbouw en ondersteunt huurdersorganisaties in het adviesproces rond de fusie van hun corporaties. Ze begeleidt bewoners- en huurdersorganisaties in hun onderlinge samenwerking en de samenwerking met hun corporatie, na fusie of als verbeteringen noodzakelijk zijn.

Bijzondere aandacht heeft ze voor duurzaamheid, wonen-en-zorg en de wijze waarop besluiten worden genomen. Of het nu over formele of informele participatie gaat, haar motto is ‘Doel > Inhoud > Vorm: eerst duidelijk zijn over doel en inhoud, dan rolt de meest geschikte vorm er bijna vanzelf uit.’

Joos studeerde Bouwkunde aan de TU in Eindhoven, werkte voor verschillende architecten- en ingenieursbureaus, hield zich daar bezig met acquisitie, projectcoördinatie, kwaliteitszorg, verbeterprojecten en adviseerde op het gebied van integrale duurzaamheid. Ze houdt meer van mensen dan van stenen.


Joos Hamer
E-mail: jhamer@wka-centrum.nl
Telefoon: 040 232 31 98

Of neem contact op via regiosecretariaat Zuid


Foto Over WKA