Kees Eijkelenboom

Kees werkte na zijn studie bedrijfskunde in Amsterdam en Delft lange tijd als manager in de culturele sector. Rond de eeuwwisseling besloot hij zich te richten op zijn passie voor de wereld van het wonen en het vastgoed. Eerst als makelaar en VvE-beheerder in Amsterdam, later als manager bij een woningcorporatie in Rotterdam. Sinds april 2016 is hij als adviseur actief bij het WKA.

De Nederlandse volkshuisvesting dankt haar reputatie aan de omvang en kwaliteit van de sociale huurvoorraad. Door stagnerende bouwproductie en diverse overheidsmaatregelen is in de afgelopen jaren in veel gebieden grote schaarste aan een passend en betaalbaar woningaanbod ontstaan. Mede dankzij de inspanningen van de Woonbond hebben huurdersorganisaties meer invloed gekregen op het beleid van woningcorporaties. In de Woningwet 2015 zijn nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor de huurdersorganisaties vastgelegd. Als volwaardige partners zijn ze in het overleg met gemeenten en corporaties betrokken bij het opstellen en evalueren van prestatieafspraken.

Kees ziet het als zijn taak om samen met huurdersorganisaties naast traditionele belangenbehartiging ook vorm te geven aan de vertegenwoordiging van huurders op het gebied van beleid, overleg, advies, invloed, participatie en controle. Veel huurdersorganisaties staan voor de uitdaging zichzelf opnieuw uit te vinden, het contact met hun achterban te versterken en een toekomstbestendige koers in te slaan.


Kees Eijkelenboom
E-mail: keijkelenboom@wka-centrum.nl
Telefoon: 06 3049 22 85


Kees Eijkelenboom

Kees Eijkelenboom